نور همگام با استاندارد های جهانی در بهداشت محیط حرکت می کند

بیمارستان نور با رعایت کلیه نکات بهداشتی تلاش دارد تا همگام با استانداردهای جهانی در بهداشت محیط گام بر دارد.شهره میرزایی مسئول بهداشت محیط بیمارستان نور با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر رعایت و نظارت دقیق بر نکاتی که تضمین کننده سلامت و بهداشت محیط است وجود دارد.وی کنترل سلامت آب آشامیدنی ،نظارت و بررسی بهداشتی بر کلیه مراحل مختلف جمع آوری، تفکیک و انتقال و دفع پسماند های بیمارستانی ، بهسازی محیط و مبارزه با حشرات و جوندگان ،نظارت بر ضد عفونی کلیه قسمت ها و وسایل ، بررسی وضعیت بهداشتی تهویه بیمارستان، نظارت و کنترل دایم بر اموررختشویخانه ، رعایت نکات ایمنی و بهداشتی از نظر تفکیک  البسه عفونی از غیر عفونی، تهیه دستور العمل استفاده از مواد ضد عفونی و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن ، پیگیری ممنوعیت استعمال دخانیات در بیمارستان واخذ کارت بهداشت خدمه را از جمله موضوعاتی دانست که به طور مستمر و با نظارت دقیق اجرا می شود.

این کارشناس محیط زیست افزود : ما به منظور در یافت گواهینامه کنترل کیفیت (ایزو) اقدامات دیگری را در دستور کار داریم. برنامه کشت گیری در سطح وسیع از بخش های مختلف بیمارستان ، تهیه بروشورهای بهداشت چشم و ارگونومی محیط کار (حداکثر تطبیق انسان با محیط کار) که در نهایت کمک به افزایش بهره وری در کار و افزایش میزان رضایتمندی کارکنان خواهد شد. وی همچنین آموزش بهداشت پرسنل در بخش های مختلف بیمارستان را از برنامه های آینده بهداشت محیط بیمارستان نور بر شمرد و افزود:یکی از شاخص های مهم سلامت بهداشت محیط در مراکز ارایه دهنده خدمات بهداشتی-درمانی زباله های بیمارستانی است.شایان ذکر است بطور تخمینی درتهران روزانه 70 تن زباله بیمارستانی تولید می شود از این رو بهترین راه حل در جهت امحا؛ پسماند های بیمارستانی بی خطر ساز کردن زباله ها است و ما نیز سعی داریم با بررسی بهترین کارآیی دستگاه ها در رفع این معضل زیست محیطی کوشا باشیم.

وی گفت:با توجه به اینکه از اهداف بیمارستان نور ، جذب بیماران خارج از کشور نیز می باشد و یکی از ضوابط مراکز بهداشتی جهت پذیرش گردشگری سلامت کسب کامل امتیاز در محور بهداشت بیمارستان است در مسیر دستیابی به این هدف نهایت تلاشمان را خواهیم کرد.