بازدید پزشکان هرات از نور

مسوولین بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ولایت هرات افغانستان از بیمارستان چشم پزشکی نور بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان نور ، این هیات که متشکل از روسای برخی از بیمارستان های هرات است ابراز امید واری کردند تا از تجارب و ظرفیت های پزشکی ایران نهایت استفاده را داشته باشند.

آن ها با اشاره به کمبودهایی که در زمینه بهداشت و درمان در این استان و بطور کلی افغانستان وجود دارد خواستار کمک ایران در ظرفیت سازی و ارایه امکانات و آموزش پزشکان افغانستان شدند.

این هیات با همکاری انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی ) وسر کنسولگری ایران در هرات به مدت یک هفته به ایران سفر کردند و در طول اقامت خود با مسوولین پزشکی در ایران ملاقات واز بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی از جمله بیمارستان نوربازدید نمودند.