نور عضو کمیته گردشگری سلامت شد

مدیر عامل بیمارستان چشم پزشکی نور به عضویت کمیته گردشگری سلامت استان تهران منصوب شد.به گزارش روابط عمومی بیمارستان نور ، دکتر خسرو حیدری طی حکمی از طرف دکتر ملک زاده معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی-گردشگری و صنایع دستی کشور به عضویت در این کمیته منصوب گردید.