توصیف چشم پزشک اسپانیایی از پزشکی در ایران

بیمارستان چشم پزشکی نور از نظر تجهیزات با اسپانیا برابری می کند.Juan A.Duran چشم پزشک اسپانیایی که برای انجام یک سفر توریستی به ایران آمده ضمن بازدید از بیمارستان نور گفت: در کشور اسپانیا ، برخی برای درمان ناراحتی های چشمی خود به آمریکا سفر می کنند در حالی که با وجود چنین تجهیزات مدرنی در بیمارستان نور تصور نمی کنم کسی در ایران به فکر درمان خود در خارج از کشور بیفتد.

به گزارش روابط عمومی نور ، وی ضمن اینکه بیمارستان را از نظر سبک طراحی زیبا و عالی توصیف کرد گفت: یکی از نکات در خور توجه در نور ، ترکیب مناسبی است که بین دستگاه های مدرن و قدیمی ایجاد شده و به این نکته توجه گردیده که برخی از دستگاه های قدیمی را نمی توان کنار گذاشت چرا که در برخی مواقع به کمک ما می آیند.

وی که عضو علمی یکی از دانشگاه های پزشکی اسپانیا بوده و در عین حال در عرصه چشم پزشکی مشغول به فعالیت است گفت: بیمارستان نور از نظر سبک معماری محیطی بسیار دوستانه و صمیمی را برای بیماران فراهم ساخته است که بسیار جالب است.

او طی سفر خود به ایران از اصفهان ، یزد ، شیراز و مکان های تاریخی مانند تخت جمشید دیدن کرده است.