جدید ترین لیست بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان نور

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان نور از مرز 39 مورد گذشت.به گزارش روابط عمومی بیمارستان نور،مدیریت بیمارستان به منظور رفاه حال بیماران و کاهش پرداخت مستقیم هزینه های درمانی آنها در تلاشی پیگیرانه ،تاکنون با 31 بیمه تکمیلی قرارداد منعقد کرده است.بنا بر این گزارش هم اکنون بیمه های دانا ، ایران ، آسیا ، البرز ، دی ، رازی ، سینا ، کارآفرین ، sos  ، شهر داری ، پاسارگاد ، سامان ، پارسیان ، سامان ، صنایع فولاد ، توسعه ، آتیه سازان حافظ ، کمک رسان آریا و بانک های اقتصاد نوین ، صادرات ، تجارت ، سپه ، کشاورزی ، مرکزی ، صنعت و معدن ، توسعه صادرات ، مسکن ، رفاه ، ملت ، طرف قرارداد با بیمارستان شده اند.