دعوت نور از رسانه ها برای گرامیداشت روز جهانی بینایی

 بیمارستان چشم پزشکی نور رسانه های کشور را به مشارکت در بزرگداشت روز جهانی بینایی دعوت کرد.به گزارش روابط عمومی بیمارستان نور،سازمان جهانی بهداشت با همکاری سازمان های منطقه ای اقدام به طراحی پروژه ای به نامvision 2020   نموده که هدف آن پیشگیری از نابینایی های ناشی از علل قابل اجتناب تا سال 2020 است.

در چارچوب این طرح و با توجه به اینکه هر دقیقه یک کودک در جهان نابینا می شود و 50% نا بینایی کودکان قابل پیشگیری است،19 مهر امسال ، روز جهانی بینایی ، از سوی سازمان جهانی بهداشت ، به عنوان "سلامت بینایی برای کودکان " نامگذاری شده است. یکی از مهم ترین بخش هایی که سازمان جهانی بهداشت در برنامه های پیشگیرانه خود گنجانده آموزش و اطلاع رسانی عمومی بوده که گروه کودکان نیز هدف اصلی آموزش خانواده ها است.

مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور از سوی وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی به عنوان یکی از اعضای کمیته کشوری طرح vision 2020 انتخاب شده و در این راستا فعالیت چشمگیری داشته و آموزش را در برنامه های سالیانه خود به عنوان یک هدف اصلی قرار داده است. همچنین با انتشار بروشورهای آموزشی بویژه در خصوص بیماری های چشمی کودکان جهت ارتقاء سطح دانش عمومی مردم گام بر داشته است.

در راستای همین پروژه بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور همگام با سازمان جهانی بهداشت و سایر سازمانهای بین المللی در این زمینه تلاش می کند و ضمن دعوت از رسانه های جمعی کشور برای بزرگداشت این روز و تلاش برای اطلاع رسانی و آموزش خانواده ها ، آمادگی پزشکان نور را جهت پاسخگویی به سوالات نمایند گان افکار عمومی اعلام می دارد.