توریسم سلامت جدی گرفته شود

مجهز و مدرن بودن بیمارستان نور ،نقش موثری در جذب توریسم سلامت خواهد داشت.یوسف سلامی خبر نگار باشگاه خبرنگاران جوان در گفتگو با روابط عمومی بیمارستان نور با بیان این مطلب گفت: البته این مراکز باید مورد حمایت جدی مسوولین قرار گرفته و نسبت به فعالیت آنها نگاه ملی وجود داشته باشد.

سلامی با بیان اینکه اولین بار هنگام افتتاح بیمارستان لاله ،محمد خاتمی رییس جمهور وقت به بحث توریسم سلامت پرداختند گفت:هر چند مسوولین بیمارستان در آن زمان بر جذب بیماران خارجی تاکید داشتند اما بر اساس اطلاعاتی که بنده به عنوان یک خبر نگار دارم تعداد مراکزی که به این مهم می پردازند کم است.وی با اشاره به میزان ارزآوری این صنعت افزود:به نظر می رسد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی کشور به عنوان متولی این امر باید در این زمینه گام های جدی بر دارد البته در حال حاضربرای ساماندهی آن،آیین نامه ای تدوین شده است.

وی تاکید کرد که هر چند به صنعت توریسم سلامت در کشور پرداخته شده اما کافی نیست و این موضوع هنوز جایگاه واقعی خود را در کشور بدست نیاورده است.

سلامی گفت:در داخل کشور هنوز مردم ما با مراکز درمانی پیشرفته ای همچون نور آشنانبوده و نسبت به آن آگاهی ندارند و به همین میزان نیز در خارج از کشور مراکز درمانی ایران نا شناخته است لذا برای معرفی هر چه بیشتر توانمندیهای پزشکی ایران ،ضمن حمایت جدی دولت ، رسانه های کشوربا نگاهی ملی باید به موضوع بپردازند و در معرفی هر چه بیشتر آن گام بر دارند. وی در پایان تاکید کرد که جا دارد مراکز درمانی خصوصی از حرکت های انساندوستانه غافل نمانند و به گو نه ای رفتار کنند که اقشار محروم و ضعیف جامعه نیز از خدمات درمانی آنها بهره مند شوند.