پاسارگاد در بیمارستان نور

بیمه پاسارگاد طرف قرارداد بیمارستان نور شد. به گزارش روابط عمومی بیمارستان چشم پزشکی نور در پی تلاش شرکت های بیمه برای انعقاد قرارداد با بیمارستان، بیمه پاسارگاد سرانجام با نور قرارداد بست. از این زمان به بعد افرادی که طرف قرارداد این بیمه هستند می توانند از خدمات نور بهره مند شوند.