بیمارستان نور، مورد توجه بیماران خارجی

با گذشت 4 ماه از افتتاح بیمارستان چشم پزشکی نور، تا کنون نزدیک به 400 بیمار از خارج از کشور در این بیمارستان پذیرش شده اند. به گزارش روابط عمومی بیمارستان نور بخش عمده ای از این بیماران را غیر ایرانیانی که به ایران سفر کرده اند تشکیل می دهند و بخشی از آنان نیز ایرانیان مقیم خارج از کشور می باشند.

بیمارانی که تا کنون به بیمارستان نور مراجعه کرده اند از کشورهائی چون ترکیه، آلمان، انگلستان، ایتالیا، دانمارک، جمهوری چک، روسیه، چین، ژاپن، سوئد، هلند، فرانسه، اتریش، آمریکا، کانادا، برزیل، سوئیس، ترکمنستان، آذربایجان، کویت، عراق، افغانستان، مصر، عمان، لبنان، هند، مالزی، امارت و ........... بوده اند. بر اساس این گزارش تا کنون عراق، آذربایجان، آمریکا، افغانستان،ُ کویت، انگلستان و امارات متحده عربی به ترتیب بیشترین آمار بیماران خارج از کشور را که در بیمارستان نور پذیرش شده اند به خود اختصاص داده اند.