تعداد بیمه های طرف قرارداد بیمارستان نور از مرز 23 شرکت گذشت.

بیش از 20 بیمه با بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور قرارداد منعقد کردند. به گزارش روابط عمومی بیمارستان چشم پزشکی نور، به منظور رفاه حال و کاهش هزینه های بیماران مراجعه کننده به بیمارستان، این مرکز اقدام به عقد قرارداد با بیمه های مختلف کرده است و بدین ترتیب بیماران طرف قرارداد با این بیمه ها می توانند از تسهیلات تشخیصی و درمانی بیمارستان نور بهره مند شوند.

بر اساس این گزارش تا کنون بیمه های دانا، ایران، آسیا، البرز، دی، سینا، کارآفرین، SOS، شهرداری، بانک های صادرات، تجارت، سپه، کشاورزی، مرکزی، صنعت و معدن، پست بانک، توسعه صادرات، مسکن، رفاه، ملت و اقتصاد نوین طرف قرارداد با بیمارستان شده اند.

سایر شرکت های بیمه گذار فعال و مطرح در کشور نیز در حال رایزنی با مسئولین بیمارستان هستند تا به زودی وارد لیست بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان نور شوند.