سفیر جمهوری آذربایجان از بیمارستان نور بازدید کردند.

صبح امروز 1/5/85، سفیر کشور جمهوری آذربایجان در دیدار 3 ساعته از بیمارستان چشم پزشکی نور، زمینه های همکاری فیمابین را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد. در این دیدار که در حاشیه عمل لیزر چشم دختر ایشان صورت پذیرفت، بر اهمیت جایگاه چشم پزشکی کشور ایران در منطقه و همچنین ظرفیت های درمانی جمهوری آذربایجان تاکید گردید.

آقای حسن اف که فارسی را به خوبی یک ایرانی صحبت می کند، یکی از معدود سفرای مقیم ایران است که 9 سال پیاپی در سمت خود ابقا گردیده است. حسن اف، امکانات و تجهیزات بیمارستان چشم پزشکی نور را در منطقه منحصر به فرد اعلام کرد و گفت: امیدوارم هر چه سریع تر زمینه های همکاری بین مراکز درمانی جمهوری آذربایجان و از جمله بیمارستان چشم پزشکی ظریفه باکو به وجود آید.

آقای حسن اف در پایان این بازدید، پیشنهاد کرد که چشم پزشکان بیمارستان نور در اقدامی نو در کشور آذربایجان حضور یافته و هم ز مان با درمان های پیشرفته در ایران، نسبت به اقدامات درمانی در کشور آذربایجان نیز مبادرت ورزند.

مسئولین بیمارستان چشم پزشکی نور نیز در این نشست، ضمن تشکر از حضور ایشان و همراهانشان خواستار تسهیل روابط فی مابین جهت صادرات سلامت به کشور آذربایجان شدند.