نشست 40 بیمارستان خصوصی در همایش هم اندیشی توسعه گردشگری درمانی Health Tourism برگزار گردید.

در این نشست که به ابتکار معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور برگزار شده بود از چهل بیمارستان خصوصی سطح کشور دعوت به هم اندیشی شده بود.

دکتر ملک زاده، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، در ابتدای این نشست از تمام بیمارستان های خصوصی خواست تا در یک تعامل نزدیک به معرفی توانائی های خود در عرصه های بین المللی اقدام نمایند. وی کشور را در یک مرحله جدید توریسم درمانی ارزیابی کرده و گفت: ما با تمامی بیمارستان هائی که ملاک های وزرات بهداشت و سازمان میراث فرهنگی را رعایت کنند و بتوانند گردشگر خارجی جذب نمایند هر گونه همکاری، حتی اعطای وام خواهیم داشت.

در ادامهء این مراسم آقای دکتر جهانگیری، مدیر کل صدور پروانه وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نماینده وزیر در توریسم درمانی به ایراد سخن پرداخت و گفت: وزرات بهداشت برای به ثمر نشستن هدف والای توریسم درمانی هر گونه همکاری با بخش خصوصی خواهد نمود. وی با اشاره به تعرفه های بخش خارجی گفت: ایران کشور ارزانی برای گردشگران درمانی محسوب می شود. بیمارستان های خصوصی در تعرفه هیچ محدودیتی ندارند و دولت به هیچ وجه قصد ندارد در امر تعرفه گذاری دخالتی نماید، اما پس از اعلام تعرفه ها میزان آنها باید در طول یک سال ثابت بماند.

در ادامه، دکتر تقی زاده، مشاور سلامت سازمان میراث فرهنگی هم به ایراد سخن پرداخت و از حضور نمایندگان بیمارستان ها در این نشست قدردانی کرد.

دکتر حیدری مدیر عامل و دکتر کرمانپور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان، به نمایندگی از بیمارستان چشم پزشکی نور در این مراسم شرکت داشتند. دکتر کرمانپور در سخنان کوتاهی از دکتر ملک زاده و دکتر جهانگیری به خاطر تلاشهایشان در موضوع توریسم درمانی تشکر کرده و خواهان روشن شدن اختیارات بخش خصوصی و دولت به صورت مجزا در توریسم درمانی شد.