جدیدترین روش های لیزر در چشم پزشکی، فواید و عوارض- مصاحبه همشهری با آقای دکتر هاشمی

جدیدترین روش های لیزر در چشم پزشکی و فواید و عوارض آنها در مصاحبه ای که توسط روزنامه همشهری با آقای دکتر سید حسن هاشمی در تاریخ 27/3/86 انجام شد، مطرح گردید. برای مطالعه کامل این مصاحبه به لینک زیر مراجعه کنید.

http://www.hamshahri.org/News/?id=25339