بازدید سفیر عراق از بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور

در تاریخ 4/2/86 مصادف با 24 آوریل 2007 آقای محمد مجید الشیخ، سفیر عراق در ایران، از بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور بازدید کردند. ایشان خواستار حضور چشم پزشکان عراقی در این بیمارستان به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از تجارب ارزنده تیم پزشکی به خصوص در زمینه لیزر شدند. همچنین ایشان اظهار امیدواری کردند که با ایجاد ارتباطات بیشتر بین ایران و عراق تعداد مراجعه بیماران عراقی به این مرکز افزایش یابد. سفیر عراق در ایران گفتند: " تجهیزات و مهارت تیم پزشکی این بیمارستان، در ایران بی نظیر و در دنیا کم نظیر است."