شایع ‌ترین مشکلات در کشور ما که موجب کوری می‌شود آب‌مروارید و پس از آن تراخم- آب‌سیاه و عوارض ناشی از دیابت است

دکتر سید حسن هاشمی در مصاحبه با روزنامه ایران اعلام کردند: " شایع‌ترین مشکلات در کشور ما که موجب کوری می‌شود آب‌مروارید و پس از آن تراخم- آب‌سیاه و عوارض ناشی از دیابت است". جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید.