پرسش و پاسخ

جهت پرسیدن سوال  وارد شوید 
، در صورتی که عضو نیستید  عضو شوید
عنوان پرسش
نام کاربر
بازدید ها
پاسخ دهنده
38042
عنوان پرسش: انحراف چشم
نام کاربر: محمد
۱۳۹۷-۱۲-۰۴ | ۰۹:۵۱
بازدید ها: 164
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۱۲-۰۴  |  ۱۰:۴۱
38040
عنوان پرسش: انحراف چشم
نام کاربر: مریم
۱۳۹۷-۱۲-۰۴ | ۰۳:۰۱
بازدید ها: 117
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۱۲-۰۴  |  ۱۰:۴۲
38039
عنوان پرسش: عمل لیزیک
نام کاربر: فاطمه
۱۳۹۷-۱۲-۰۳ | ۲۳:۳۰
بازدید ها: 264
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۱۲-۰۴  |  ۱۰:۵۱
38036
عنوان پرسش: خارش پلک و تورم در صبح
نام کاربر: سهیلا
۱۳۹۷-۱۲-۰۳ | ۱۵:۴۶
بازدید ها: 83
پاسخ دهنده: دکترعلی غلامی نژاد
۱۳۹۷-۱۲-۰۴  |  ۱۵:۴۱
38035
عنوان پرسش: منظور از کار سنگین برای مشکل شبکیه
نام کاربر: فریبا
۱۳۹۷-۱۲-۰۲ | ۱۹:۰۳
بازدید ها: 112
پاسخ دهنده: دکتر سید علیرضا حبیب الهی
۱۳۹۷-۱۲-۰۴  |  ۱۵:۴۴
38033
عنوان پرسش: لیزر شبکیه
نام کاربر: پدرام
۱۳۹۷-۱۲-۰۲ | ۱۶:۵۲
بازدید ها: 88
پاسخ دهنده: دکتر کاظم امان زاده
۱۳۹۷-۱۲-۰۴  |  ۱۵:۵۴
38030
عنوان پرسش: سیگار
نام کاربر: هلیا
۱۳۹۷-۱۲-۰۲ | ۱۵:۲۶
بازدید ها: 107
پاسخ دهنده: دکتر کاظم امان زاده
۱۳۹۷-۱۲-۰۴  |  ۱۵:۵۷
38029
عنوان پرسش: عمل اسمایل
نام کاربر: فرشته
۱۳۹۷-۱۲-۰۲ | ۱۳:۴۹
بازدید ها: 158
پاسخ دهنده: دکتر حسن محبوبی پور
۱۳۹۷-۱۲-۰۴  |  ۱۶:۰۰
38027
عنوان پرسش: تاری دید بعد از عمل لازک چشم
نام کاربر: حامد
۱۳۹۷-۱۲-۰۲ | ۰۹:۳۲
بازدید ها: 232
پاسخ دهنده: دکتر حسن محبوبی پور
۱۳۹۷-۱۲-۰۴  |  ۱۶:۲۰
38026
عنوان پرسش: هزینه عمل وثبت نام
نام کاربر: داود
۱۳۹۷-۱۲-۰۲ | ۰۳:۰۵
بازدید ها: 140
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۱۲-۰۴  |  ۱۱:۱۶
تعداد در هر صفحه: