پرسش و پاسخ

جهت پرسیدن سوال  وارد شوید 
، در صورتی که عضو نیستید  عضو شوید
عنوان پرسش
نام کاربر
بازدید ها
پاسخ دهنده
37199
عنوان پرسش: رزرو نوبت
نام کاربر: مسعود
۱۳۹۷-۰۹-۱۷ | ۱۵:۵۹
بازدید ها: 121
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۰۹-۲۱  |  ۰۸:۵۹
37198
عنوان پرسش: چشم پزشکی
نام کاربر: کریم
۱۳۹۷-۰۹-۱۷ | ۱۸:۵۷
بازدید ها: 46
پاسخ دهنده: دکتر حسن کوهیان
۱۳۹۷-۰۹-۲۶  |  ۱۷:۵۰
37196
عنوان پرسش: گرفتن نوبت
نام کاربر: طيبه
۱۳۹۷-۰۹-۱۷ | ۱۲:۲۶
بازدید ها: 62
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۰۹-۲۱  |  ۰۹:۰۲
37191
عنوان پرسش: لرزش چشم نوزاد
نام کاربر: حسن
۱۳۹۷-۰۹-۱۶ | ۱۴:۳۴
بازدید ها: 36
پاسخ دهنده: دکتر علیرضا فهیم
۱۳۹۷-۰۹-۲۶  |  ۱۷:۵۵
37190
عنوان پرسش: مشکل دید و چشم درد و تشخیص اشتباه دکتر.
نام کاربر: معین
۱۳۹۷-۰۹-۱۶ | ۱۰:۲۹
بازدید ها: 87
پاسخ دهنده: دکتر مسعود اقصایی فرد
۱۳۹۷-۰۹-۲۶  |  ۱۷:۵۷
37184
عنوان پرسش: معاینه اورژانسی
نام کاربر: مرضیه
۱۳۹۷-۰۹-۱۵ | ۲۳:۲۲
بازدید ها: 86
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۰۹-۲۱  |  ۰۹:۰۶
37182
عنوان پرسش: انحراف چشم چپ
نام کاربر: حامد
۱۳۹۷-۰۹-۱۵ | ۲۲:۲۷
بازدید ها: 94
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۰۹-۲۱  |  ۰۹:۰۹
37174
عنوان پرسش: عمل اسمایل
نام کاربر: مهسا
۱۳۹۷-۰۹-۱۳ | ۲۱:۲۹
بازدید ها: 104
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۰۹-۲۱  |  ۰۹:۱۴
37173
عنوان پرسش: تنبلی چشم
نام کاربر: آنا
۱۳۹۷-۰۹-۱۴ | ۰۰:۳۰
بازدید ها: 61
پاسخ دهنده: دکتر رضا عرفانیان سلیم
۱۳۹۷-۰۹-۲۶  |  ۱۸:۰۱
37172
عنوان پرسش: درمان چشم آر پی
نام کاربر: عباس
۱۳۹۷-۰۹-۱۳ | ۲۲:۳۲
بازدید ها: 74
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۰۹-۲۱  |  ۰۹:۲۲
تعداد در هر صفحه: