پرسش و پاسخ

جهت پرسیدن سوال  وارد شوید 
، در صورتی که عضو نیستید  عضو شوید
عنوان پرسش
نام کاربر
بازدید ها
پاسخ دهنده
37219
عنوان پرسش: عمل چشم
نام کاربر: سبحان
۱۳۹۷-۰۹-۲۰ | ۲۲:۳۲
بازدید ها: 94
پاسخ دهنده: دکتر میثم میر عشقی
۱۳۹۷-۰۹-۲۶  |  ۱۷:۴۳
37218
عنوان پرسش: عمل همزمان چشم و بینی
نام کاربر: سبحان
۱۳۹۷-۰۹-۲۰ | ۲۱:۵۲
بازدید ها: 80
پاسخ دهنده: دکتر حسن کوهیان
۱۳۹۷-۰۹-۲۶  |  ۱۷:۴۴
37217
عنوان پرسش: مشکل تاری دید بعد از 19 روز عمل prk
نام کاربر: محسن
۱۳۹۷-۰۹-۲۰ | ۲۱:۲۰
بازدید ها: 166
پاسخ دهنده: دکتر حسن کوهیان
۱۳۹۷-۰۹-۲۶  |  ۱۷:۴۶
37215
عنوان پرسش: مشکل قرنیه
نام کاربر: آزاد
۱۳۹۷-۰۹-۲۰ | ۱۵:۱۹
بازدید ها: 83
پاسخ دهنده: دکتر هومن بهره مندی
۱۳۹۷-۰۹-۲۶  |  ۱۸:۱۰
37211
عنوان پرسش: دوبینی
نام کاربر: امیر
۱۳۹۷-۰۹-۲۰ | ۱۰:۲۱
بازدید ها: 65
پاسخ دهنده: دکتر هومن بهره مندی
۱۳۹۷-۰۹-۲۶  |  ۱۸:۱۱
37207
عنوان پرسش: بیماری ژنتیکی چشم
نام کاربر: مهرانا
۱۳۹۷-۰۹-۱۹ | ۲۱:۱۵
بازدید ها: 43
پاسخ دهنده: دکتر هومن بهره مندی
۱۳۹۷-۰۹-۲۶  |  ۱۸:۱۴
37205
عنوان پرسش: جوش در چشم دارای گلوکوم
نام کاربر: محمد حسين
۱۳۹۷-۰۹-۱۹ | ۱۴:۴۸
بازدید ها: 47
پاسخ دهنده: دکتر هومن بهره مندی
۱۳۹۷-۰۹-۲۶  |  ۱۸:۱۸
37204
عنوان پرسش: دغدغه
نام کاربر: حامد
۱۳۹۷-۰۹-۱۹ | ۱۴:۵۱
بازدید ها: 62
پاسخ دهنده: دکتر هومن بهره مندی
۱۳۹۷-۰۹-۲۶  |  ۱۸:۱۹
37203
عنوان پرسش: آب سیاه یا فشار چشم
نام کاربر: کافیه
۱۳۹۷-۰۹-۱۸ | ۲۰:۵۳
بازدید ها: 93
پاسخ دهنده:
۱۳۹۷-۰۹-۱۸  |  ۲۰:۵۳
37201
عنوان پرسش: عمل اسمایل
نام کاربر: پرویز
۱۳۹۷-۰۹-۱۸ | ۱۵:۰۸
بازدید ها: 157
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۰۹-۲۱  |  ۰۸:۵۸
تعداد در هر صفحه: