پرسش و پاسخ

جهت پرسیدن سوال  وارد شوید 
، در صورتی که عضو نیستید  عضو شوید
عنوان پرسش
نام کاربر
بازدید ها
پاسخ دهنده
37260
عنوان پرسش: پیرچشمی
نام کاربر: محسن
۱۳۹۷-۰۹-۲۵ | ۱۳:۴۴
بازدید ها: 12
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۱۰-۰۴  |  ۰۸:۲۹
37259
عنوان پرسش: تغییر شماره چشم
نام کاربر: بهروز
۱۳۹۷-۰۹-۲۵ | ۱۳:۳۷
بازدید ها: 92
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۱۰-۰۴  |  ۰۸:۳۴
37258
عنوان پرسش: بیمه
نام کاربر: بابک
۱۳۹۷-۰۹-۲۵ | ۱۳:۳۷
بازدید ها: 53
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۱۰-۰۴  |  ۰۸:۴۵
37252
عنوان پرسش: ریزش مژه
نام کاربر: مونا
۱۳۹۷-۰۹-۲۴ | ۱۰:۲۶
بازدید ها: 42
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۱۰-۰۴  |  ۰۸:۴۸
37247
عنوان پرسش: بیماری اشتارگارت
نام کاربر: جلیل
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ | ۱۹:۲۵
بازدید ها: 32
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۱۰-۰۴  |  ۰۸:۵۰
37243
عنوان پرسش: تغییر وقت ویزیت
نام کاربر: محمد
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ | ۱۰:۰۷
بازدید ها: 100
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۰۹-۲۶  |  ۱۸:۴۳
37242
عنوان پرسش: بیمه تکمیلی
نام کاربر: ادریس
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ | ۱۳:۳۰
بازدید ها: 159
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۰۹-۲۶  |  ۱۸:۴۹
37241
عنوان پرسش: پتوز چشم
نام کاربر: محسن
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ | ۰۹:۵۰
بازدید ها: 65
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۰۹-۲۶  |  ۱۸:۵۳
37240
عنوان پرسش: کاهش بینایی بعد عمل
نام کاربر: حسن
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ | ۱۳:۱۰
بازدید ها: 83
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۱۰-۰۴  |  ۰۸:۵۱
37239
عنوان پرسش: قی کردن چشم
نام کاربر: شهاب
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ | ۰۸:۴۰
بازدید ها: 65
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۱۰-۰۴  |  ۰۸:۵۳
تعداد در هر صفحه: