پرسش و پاسخ

جهت پرسیدن سوال  وارد شوید 
، در صورتی که عضو نیستید  عضو شوید
عنوان پرسش
نام کاربر
بازدید ها
پاسخ دهنده
37323
عنوان پرسش: عمل لازک دوباره
نام کاربر: نازنین
۱۳۹۷-۱۰-۰۲ | ۲۰:۰۱
بازدید ها: 144
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۱۰-۰۸  |  ۱۰:۳۸
37320
عنوان پرسش: درمان نابینایی بر اثر حادثه
نام کاربر: زینب
۱۳۹۷-۱۰-۰۲ | ۰۲:۳۴
بازدید ها: 57
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۱۰-۰۸  |  ۱۰:۴۶
37319
عنوان پرسش: تزریق گازلنزدایم وعمل اب مروارید
نام کاربر: مهران
۱۳۹۷-۱۰-۰۲ | ۰۲:۳۳
بازدید ها: 46
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۱۰-۰۸  |  ۱۱:۱۶
37318
عنوان پرسش: جداشدگی شبکیه
نام کاربر: فرزانه
۱۳۹۷-۱۰-۰۲ | ۰۰:۵۸
بازدید ها: 84
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۱۰-۰۸  |  ۱۲:۴۹
37317
عنوان پرسش: مگس پران ، نقاط و خطوط سفید
نام کاربر: علی
۱۳۹۷-۱۰-۰۱ | ۱۹:۰۲
بازدید ها: 17
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۷-۱۰-۰۸  |  ۱۲:۵۱
37312
عنوان پرسش: ورزش سنگین بعد لیزر شبکیه
نام کاربر: رضا
۱۳۹۷-۱۰-۰۱ | ۱۴:۴۸
بازدید ها: 15
پاسخ دهنده: دکتر علی ایزدی
۱۳۹۷-۱۰-۰۸  |  ۱۳:۰۳
37310
عنوان پرسش: مگس پران زجاجیه
نام کاربر: مهدی رضا
۱۳۹۷-۱۰-۰۱ | ۱۵:۴۳
بازدید ها: 60
پاسخ دهنده: دکتر علی ایزدی
۱۳۹۷-۱۰-۰۸  |  ۱۳:۱۰
37306
عنوان پرسش: تغییر رنگ چشم
نام کاربر: سارا
۱۳۹۷-۱۰-۰۱ | ۱۰:۳۰
بازدید ها: 79
پاسخ دهنده: دکتر مسعود اقصایی فرد
۱۳۹۷-۱۰-۰۸  |  ۱۳:۱۵
37300
عنوان پرسش: ترمیم عصب بینایی توسط  کپسول ONcomodulin
نام کاربر: رضا
۱۳۹۷-۰۹-۳۰ | ۱۳:۴۳
بازدید ها: 72
پاسخ دهنده: دکتر مسعود اقصایی فرد
۱۳۹۷-۱۰-۰۸  |  ۱۳:۲۲
37295
عنوان پرسش: خشکی چشم
نام کاربر: زهرا
۱۳۹۷-۰۹-۲۹ | ۲۲:۳۶
بازدید ها: 90
پاسخ دهنده: دکتر شکیبا عبادالهی
۱۳۹۷-۱۰-۰۸  |  ۱۴:۴۹
تعداد در هر صفحه: