پرسش و پاسخ

جهت پرسیدن سوال  وارد شوید 
، در صورتی که عضو نیستید  عضو شوید
عنوان پرسش
نام کاربر
بازدید ها
پاسخ دهنده
112
عنوان پرسش: روغن سیلیکون
نام کاربر:
۱۳۸۲-۰۸-۰۳ | ۰۳:۴۸
بازدید ها: 2555
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۸۲-۰۸-۰۳  |  ۰۳:۴۸
111
عنوان پرسش: مشکلی درباره لنز
نام کاربر:
۱۳۸۲-۰۸-۰۳ | ۰۳:۴۶
بازدید ها: 2091
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۱-۱۱-۱۵  |  ۱۵:۰۷
107
عنوان پرسش: شرایط عمل لیزر
نام کاربر:
۱۳۸۲-۰۷-۱۷ | ۰۳:۵۲
بازدید ها: 3002
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۸۲-۰۷-۲۶  |  ۰۵:۴۹
106
عنوان پرسش: خستگی چشم پس ار لیزیک
نام کاربر:
۱۳۸۲-۰۷-۲۶ | ۰۵:۴۸
بازدید ها: 2324
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۱-۱۱-۱۵  |  ۱۵:۰۳
105
عنوان پرسش: آمار لیزیک
نام کاربر:
۱۳۸۲-۰۷-۱۴ | ۰۶:۵۲
بازدید ها: 2101
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۸۲-۰۷-۲۶  |  ۰۳:۵۸
104
عنوان پرسش: بلفارواسپاسم
نام کاربر:
۱۳۸۲-۰۷-۲۶ | ۰۵:۴۷
بازدید ها: 1570
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۱-۱۱-۱۵  |  ۱۴:۵۸
103
عنوان پرسش: عمل لیریک
نام کاربر:
۱۳۸۲-۰۷-۲۳ | ۰۴:۳۸
بازدید ها: 3357
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۱-۱۱-۱۵  |  ۱۴:۰۶
101
عنوان پرسش: محافظت از چشم
نام کاربر:
۱۳۸۲-۰۷-۲۳ | ۰۴:۳۷
بازدید ها: 1431
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۱-۱۱-۱۵  |  ۱۴:۰۴
100
عنوان پرسش: معافیت پزشکی
نام کاربر:
۱۳۸۲-۰۷-۱۴ | ۰۶:۳۹
بازدید ها: 2398
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۸۴-۰۸-۱۴  |  ۰۹:۱۶
99
عنوان پرسش: پلک زدن شدید
نام کاربر:
۱۳۸۲-۰۷-۱۴ | ۰۶:۵۳
بازدید ها: 1737
پاسخ دهنده: Ophthalmologist
۱۳۹۱-۱۱-۱۵  |  ۱۲:۳۹
تعداد در هر صفحه: