دکتر مسعود محمدی

  جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)

آقای دکتر مسعود محمدی در سال 1358 در شهر همدان متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1384 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1388 و فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه) از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 اخذ کرد.

دکتر مسعود محمدی (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان تهران فعالیت حرفه ای خود را از سال 1390 آغاز کرد و در سال 1398 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر مسعود محمدی (چشم پزشک) خدمات جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.