دکتر بهروز منجی آزاد

  متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی

  متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی

آقای دکتر بهروز منجی آزاد در سال در شهر متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه سال مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه در سال اخذ کرد.

دکتر بهروز منجی آزاد (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان فعالیت حرفه ای خود را از سال آغاز کرد و در سال به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر بهروز منجی آزاد (چشم پزشک) خدمات جراحی جراحی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.