دکتر یداله اسلامی

  جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)

آقای دکتر یداله اسلامی در سال در شهر متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه سال مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه در سال اخذ کرد.

دکتر یداله اسلامی (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان فعالیت حرفه ای خود را از سال آغاز کرد و در سال به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر یداله اسلامی (چشم پزشک) خدمات جراحی جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.