دکتر بهرام اشراقی

متخصص متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص اکولوپلاستیک (پلک)، اربیت و مجاری اشکی
متخصص متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی فوق تخصص اکولوپلاستیک (پلک)، اربیت و مجاری اشکی
آقای دکتر بهرام اشراقی در سال 1355 در شهر اصفهان متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و تکمیلی و با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان اصفهان فعالیت حرفه‌ای خود را از سال آغاز کرد و در سال به مجموعه فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست. او دارای مدرک تخصص چشم ‌پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق تخصص اکولوپلاستیک (پلک)، اربیت و مجاری اشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد.
دکتر بهرام اشراقی (چشم پزشک) جراحی پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت، کاتاراکت(آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور به عنوان بهترین مرکز فوق تخصصی در زمینه چشم پزشکی انجام می‌دهد.