دکتر بهروز کوچکی

دکتر بهروز کوچکی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه)
آقای دكتر بهروز کوچکی در سال 1346 در شهر اصفهان متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و تکمیلی و با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان اصفهان فعالیت حرفه‌ای خود را از سال آغاز کرد و در سال 1384 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست. او داراي مدرك تخصص چشم‌پزشکی از دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و فوق تخصص فوق تخصص گلوکوم از دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اصفهان می‌باشد. دکتر بهروز کوچکی (چشم پزشک) علاوه بر درمان و جراحی جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)، جراحی لیزیک و آب‌مروارید (کاتاراکت) نیز در بیمارستان چشم پزشکی نور به عنوان بهترین مرکز فوق تخصصی در زمینه چشم پزشکی انجام می‌دهد.

1.       Kouchaki B, Hashemi H, Yekta A. Comparison of current tonometry techniques in measurement of intraocular pressure. Journal of current ophthalmology. 2017;29(2):92-7.

2.       Koucheki B, Jalali KH. Pigmentary glaucoma accompanied by usher syndrome. Journal of Glaucoma. 2012;21(6):392-3.

3.       Koucheki B, Hashemi H. Selective laser trabeculoplasty in the treatment of open-angle glaucoma. Journal of Glaucoma. 2012;21(1):65-70.

4.       Koucheki B. Axenfeld-Rieger syndrome associated with subdural hematoma. Iranian Journal of Ophthalmology. 2012;24(3):69-71.

5.       Koucheki B, Mehravaran S, Hashemi H. Correlation between central corneal thickness and refractive indices in a laser refractive surgery population. Iranian Journal of Ophthalmology. 2010;22(4):43-8.