دکتر علی ایزدی

  متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)

آقای دکتر علی ایزدی در سال 1360 در شهر بجستان متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند سال 1386 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 و فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه) از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391 اخذ کرد.

دکتر علی ایزدی (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان کردستان فعالیت حرفه ای خود را از سال 1390 آغاز کرد و در سال 1392 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر علی ایزدی (چشم پزشک) خدمات جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت (آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.