دکتر قاسم فخرایی

متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه)
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه)
آقای دکتر قاسم فخرایی در سال 1350 در شهر کاشان متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و تکمیلی و با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان کاشان فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1380 آغاز کرد و در سال 1392 به مجموعه فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست. او دارای مدرک تخصص چشم ‌پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه) از دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد.
دکتر قاسم فخرایی (چشم پزشک) جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور به عنوان بهترین مرکز فوق تخصصی در زمینه چشم پزشکی انجام می‌دهد.