دکتر قاسم فخرایی

  جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه)
فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه)

آقای دکتر قاسم فخرایی در سال 1350 در شهر کاشان متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1376 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1380 و فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه) از دانشگاه Thomas Jefferson University, USA در سال 1387 اخذ کرد.

دکتر قاسم فخرایی (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان تهران فعالیت حرفه ای خود را از سال 1380 آغاز کرد و در سال 1392 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر قاسم فخرایی (چشم پزشک) خدمات جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.