دکتر الینا غفاری

دکتر الینا غفاری
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص شبکیه
خانم دكتر الینا غفاری در سال 1352 در شهر متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و تکمیلی و با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان فعالیت حرفه‌ای خود را از سال آغاز کرد و در سال 1391 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست. او داراي مدرك تخصص چشم‌پزشکی از دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق تخصص فوق تخصص شبکیه - ویتره و رتین از دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد. دکتر الینا غفاری (چشم پزشک) علاوه بر درمان و جراحی جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید)، جراحی لیزیک و آب‌مروارید (کاتاراکت) نیز در بیمارستان چشم پزشکی نور به عنوان بهترین مرکز فوق تخصصی در زمینه چشم پزشکی انجام می‌دهد.

1.       Esfahani MR, Ghaffari E, Harandi ZA, Hajizadeh F. Optical coherence tomography findings in idiopathic perifoveal telangiectasia. Iranian Journal of Ophthalmology. 2011;23(3):21-6.

2.       Farahvash MS, Aslani A, Faghihi H, Ghaffari E, Mirshahi A, Faghihi S, et al. The comparison of contrast sensitivity after three different treatment modalities for clinically significant macular edema. Iranian Journal of Ophthalmology. 2010;22(4):66-72.