دکتر الینا غفاری

  جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص شبکیه
فوق تخصص شبکیه
خانم دکتر الینا غفاری در سال 1352 در شهر مشهد متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و تکمیلی و با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان خوزستان فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1389 آغاز کرد و در سال 1391 به مجموعه فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست. او دارای مدرک تخصص چشم ‌پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق تخصص شبکیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد.
دکتر الینا غفاری (چشم پزشک) جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور به عنوان بهترین مرکز فوق تخصصی در زمینه چشم پزشکی انجام می‌دهد.

1.       Esfahani MR, Ghaffari E, Harandi ZA, Hajizadeh F. Optical coherence tomography findings in idiopathic perifoveal telangiectasia. Iranian Journal of Ophthalmology. 2011;23(3):21-6.

2.       Farahvash MS, Aslani A, Faghihi H, Ghaffari E, Mirshahi A, Faghihi S, et al. The comparison of contrast sensitivity after three different treatment modalities for clinically significant macular edema. Iranian Journal of Ophthalmology. 2010;22(4):66-72.