دکتر الینا غفاری

خانم دکتر الینا غفاری در سال 1352 در شهر مشهد متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1378 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1382 و فوق تخصص شبکیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389 اخذ کرد.

دکتر الینا غفاری (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان خوزستان فعالیت حرفه ای خود را از سال 1389 آغاز کرد و در سال 1391 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر الینا غفاری (چشم پزشک) خدمات جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.

دکتر الینا غفاری

1.       Esfahani MR, Ghaffari E, Harandi ZA, Hajizadeh F. Optical coherence tomography findings in idiopathic perifoveal telangiectasia. Iranian Journal of Ophthalmology. 2011;23(3):21-6.

2.       Farahvash MS, Aslani A, Faghihi H, Ghaffari E, Mirshahi A, Faghihi S, et al. The comparison of contrast sensitivity after three different treatment modalities for clinically significant macular edema. Iranian Journal of Ophthalmology. 2010;22(4):66-72.