دکتر نرگس زندوکیل

  جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)

خانم دکتر نرگس زندوکیل در سال 1356 در شهر کرمان متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه سال مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1388 و فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه) از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391 اخذ کرد.

دکتر نرگس زندوکیل (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان کرمان فعالیت حرفه ای خود را از سال 1388 آغاز کرد و در سال 1391 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر نرگس زندوکیل (چشم پزشک) خدمات جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.

1.       Hashemi H, Zandvakil N, Rahimi F, Beheshtnejad AH, Kheirkhah A. Clinical comparison of conventional coaxial phacoemulsification and coaxial microincision phacoemulsification. Iranian Journal of Ophthalmology. 2010;22(4):13-24.