دکتر نرگس زندوکیل

  جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)
خانم دکتر نرگس زندوکیل در سال 1356 در شهر کرمان متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و تکمیلی و با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان کرمان فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1388 آغاز کرد و در سال 1391 به مجموعه فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست. او دارای مدرک تخصص چشم ‌پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه) از دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد.
دکتر نرگس زندوکیل (چشم پزشک) جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور به عنوان بهترین مرکز فوق تخصصی در زمینه چشم پزشکی انجام می‌دهد.

1.       Hashemi H, Zandvakil N, Rahimi F, Beheshtnejad AH, Kheirkhah A. Clinical comparison of conventional coaxial phacoemulsification and coaxial microincision phacoemulsification. Iranian Journal of Ophthalmology. 2010;22(4):13-24.