دکتر شهرام افضلی

  جراح و متخصص چشم

  جراح و متخصص چشم

آقای دکتر شهرام افضلی در سال 1349 در شهر اصفهان متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 1375 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1386 اخذ کرد.

دکتر شهرام افضلی (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان اراک فعالیت حرفه ای خود را از سال 1386 آغاز کرد و در سال 1388 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر شهرام افضلی (چشم پزشک) خدمات جراحی جراحی اصلاح عیوب انکساری (ليزيك)، کاتاراکت (آب مرواريد) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.