دکتر محمدپارسامنش

  جراح ومتخصص چشم
فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه)
فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه)

آقای دکتر محمد پارسامنش در سال 1354 در شهر 1354 متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشكي ايران سال 1373 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 1384 و فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه) از دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 1385 اخذ کرد.

دکتر محمد پارسامنش (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان همدان فعالیت حرفه ای خود را از سال 1385 آغاز کرد و در سال 1388 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر محمد پارسامنش (چشم پزشک) خدمات جراحی جراحی گلوكوم ( آب سیاه) ، جراحی کاتاراکت (آب مروارید) ، جراحی اصلاح عیوب انکساری (ليزيك) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.