دکتر علی اصغر احمدراجی

  جراح و متخصص چشم
فوق تخصص شبکیه-ویتره و رتین
فوق تخصص شبکیه-ویتره و رتین

آقای دکتر علی اصغر احمدراجی در سال 1358 در شهر تهران متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1384 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391 و فوق تخصص شبکیه-ویتره و رتین از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1394 اخذ کرد.

دکتر علی اصغر احمدراجی (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان تهران فعالیت حرفه ای خود را از سال 1395 آغاز کرد و در سال 1400 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر علی اصغر احمدراجی (چشم پزشک) خدمات جراحی جراحي آب مرواريد(كاتاراكت)،جراحي اصلاح عيوب انكساري،جراحي هاي شبكيه،ويتره و ليزر را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.