عیوب انکساری

كليات عيوب انكساري
انكسار نور در چشم منظور از انكسار در واقع مسيری است كه شعاع ‏های نورانی از روی اشيای موجود در ميدان بينايی ما تا تشكيل تصوير واضحی در داخل چشم‏ ها طي مي‏ كنند. سيستم بينايی چشم ما بعد از دريافت نور...
نزديك بينی (Myopia)
بيش از 25% افراد جهان دچار درجاتی از نزديك بيني هستند (تقريبا 15 ميليون ايراني). ميوپي واژه پزشكی برای نزديك بينی است. مهمترين علت نزديك‏ بيني، حالت ارثي آن مي‏ باشد. نزديك بينی معمولا از اوايل دهه دو...
دوربيني (Hyperopia)
شيوع دوربيني (هيپروپی) از نزديك بينی كمتر است. دوربينی معمولاً در حدود 1+ تا 4+ ديوپتر بوده و به ندرت به 8 ديوپتر و بالاتر مي‏ رسد. دوربينی وقتی ايجاد مي‏ شود كه يا چشم نسبت به انحنای قرنيه طول كمتری ...
پيرچشمي (Presbyopia)
پيرچشمى بیماری شایع دوران میانسالی   تصوير پدر يا مادرى كه نوشته اى را با دستان كشيده دور نگه داشته، چشمان خود را به هم مى فشارد و عينك خود را بالا و پايين مى برد براى همه مان تصويرى آشناست . در دورا...
آستيگماتیسم (Astigmatism)
بسياري از افراد به همراه نزديک بيني درجاتي از آستيگماتيسم يا حالت بيضي بودن قرنيه را دارند. آستيگماتيسم وقتي ايجاد مي‏ شود كه قرنيه شبيه مقطعي از توپ بيس‏بال است تا توپ بسكتبال. در نتيجه تصاوير بدليل ...