دستگاه شخصی سازی عینک (اندازی گیری و فیتینگ)

مدتی است در واحد عینک فروشی بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور از جدیدترین دستگاه شخصی سازی عینک در جهان استفاده می شود.

نحوه کار به این صورت است که دستگاه در ابتدا برای فیتینگ کردن عینک اسکن باکیفیت بالا از چهره شخص می گیرد و براساس آن وضعیت آناتومی چشم طراحی می شود؛ این شامل تمام فریم های انتخابی در واحد عینک فروشی بیمارستان نور یا هر نوع فریمی است که شخص همراه خود می آورد.

پس از این مرحله فریم براساس زاویه دید شخص تنظیم و با توجه به داده های کسب شده توسط سیستم شیب «تیلت» مورد نظر برای عینک طراحی می شود. پس از آن مراحل ساخت در کشور ژاپن انجام و در نهایت عینک آماده برای تحویل به متقاضی(مشتری)، به واحد عینک فروشی نور ارسال می شود.

برای متقاضیان علاقه مند این امکان وجود دارد که در صورت تمایل نام خود را بر روی فریم درج کنند تا به این ترتیب عینکی متفاوت، خاص و منحصر به فرد داشته باشند. دستگاه جدید شخصی سازی عینک برای اولین بار در ایران توسط واحد عینک فروشی بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور به خدمت گرفته شده و محصول مشترک سه کشور آمریکا، بلژیک و ژاپن است.

captcha


امتیاز: