بهار می‌آید

فردا اسفند، زمستان و سال 1392 به پایان می رسند، مثل همه روزهای زندگی.

فردا فروردین، بهار و سال 1393 از راه می رسند، مثل همه روزهای زندگی.

فردا و فرداها را می توان خوب گذراند، یا خدای ناکرده، بد؛ مثل همه روزهای زندگی.

به یاد بهار، به یاد شکوفه، به یاد سبزه و سیب و ماهی، و به یاد آن لحظه که از «مقلب القلوب» تمنا می کنیم «احسن الحال» را نصیب مان کند، با خودمان پیمان ببندیم، زندگی را جور دیگری ببینیم؛ خوبی ها را بیشتر، مهربانی ها را بهتر و دوستی ها را عمیق تر ببینیم.

با خودمان پیمان ببندیم، یک قدم به سوی «حالِ بهتر» برویم.

ما هم در این روزها که دل ها به یاد بهار می تپد، از درگاه پروردگار مهربان، سالی همراه با سلامت، سعادت و سربلندی برای همه شما عزیزان طلب می کنند.

 

captcha


امتیاز: