دهقان فداکار در بیمارستان نور

در روز دوشنبه مورخ 21/9/90،بیمارستان چشم پزشکی نور میزبان مهمانی محترم و فداکار بود. در این روز  آقای ازبرعلی حواجوی معروف به ریز علی خواجوی (دهقان فداکار) به دعوت بیمارستان برای معاینه چشم پزشکی و برنامه ریزی برای انجام مراحل درمانی مراجعه نمودند. وی که مبتلا به کاتاراکت (آب مروارید) می باشد تحت پوشش درمانی بیمارستان قرار گرفت.

captcha


امتیاز: