کلینیک فوق تخصصی قرنیه

قرنیه قسمت شفاف جلوی کره چشم است که مثل شیشه پنجره داخل چشم را از محیط خارج جدا می‌کند. قرنیه دو وظیفه مهم دارد: یکی آنکه پرتوهای نور را به داخل چشم هدایت و آن‌ها را روی پرده شبکیه متمرکز کند، دوم آنکه از ساختمان داخل کره چشم محافظت نماید. این عضو بسیار مهم و با اهمیت ممکن است به بیماری‌هایی مانند كراتوكونوس یا قوز قرنیه و کدورت دچار شود. تشخیص و درمان به موقع این بیماری‌ها سبب حفظ و پایداری بینایی می‌شود و در غیر این صورت نیازمند درمان‌های پیچیده است. کلینیک فوق تخصصی قرنیه بیمارستان چشم پزشکی نور این خدمت را با حضور متخصصان کارآزموده و استفاده از پیشرفته‌ترین وسایل تشخیصی و درمانی ارائه می‌دهد.

برنامه پزشکان  

 

عضویت در خبرنامه بیمارستان نور