بیمارستان چشم پزشکی نور البرز

كلينيك فوق تخصصي نور البرز فعاليت خود را از تيرماه 1392 آغاز کرد و دوسال بعد با افزوده شدن اتاق های عمل فوق تخصصی توسعه یافت. اکنون این مرکز با در اختیار داشتن پیشرفته ترین امکانات کلینیکی و پاراکلینیکی، متخصصان و پرسنل مجرب تمامی خدمات چشم پزشکی را به شهروندان استان البرز و حومه ارائه می دهد و تلاش می کند جایگاه خود را بیش از پیش در بین مراکز همکار استانی تثبیت کند.

* بخش جراحی

اتاق های عمل و بستری بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور البرز نقطه عطف مهمی برای این مرکز درمانی محسوب می شود که شامل شش اتاق عمل با تجهیزات کامل و بخش بستری است.

کل ظرفیت به وجود آمده در بخش جراحی بیمارستان برای پذیرش و اجرای ماهیانه 1500 تا 2 هزار عمل جراحی کافی است. بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور البرز چه در بخش معاینه و چه در زمینه اعمال جراحی تمام خدمات متداول چشم پزشکی را با بهترین متخصصین و امکانات ارائه می کند.

در این خصوص از جدیدترین و معتبرترین تجهیزات استفاده می شود و برای اعمال جراحی عیوب انکساری به آخرین نسخه از دستگاه های لیزیک مجهز شده است.

* پوشش بیمه ها

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور البرز، ارتباط خوب و مستمری با بیمه ها دارد و موفق به انعقاد قرارداد همکاری با بیمه های پایه کشور، نیروهای مسلح و سایر بیمه ها اعم از سازمانی و تکمیلی شده است. نور البرز برای انجام خدمات پاراکلینیکی با همه بیمه ها ارتباط کاری دارد و مراجعه کنندگان محترم را پذیرش می کند. نکته حائز اهمیت اینکه مراحل پذیرش بیمار در نور البرز تفاوتی با نور تهران ندارد و همه خدمات براساس استانداردهای مجموعه چشم پزشکی نور انجام می شود.

 

* آشنایی با خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی بیمارستان فوق تخصصی نور البرز

 

1. ويزيت چشم پزشكي

شامل ويزيت­هاي فوق تخصصي شامل شبكيه، گلوكوم (آب سياه)، استرابيسم و انحراف چشمي، قرنيه و بيماري هاي سطح چشم، درمانگاه زیبایی شامل جراحی های زیبایی پلک، تزریق بوتوکس و ...

2. تصوير برداري:

توپوگرافي

پنتاكم

پاكي­متري

ارب اسکن

OCT

3. خدمات مرتبط با بيماري­هاي شبكيه و بيماران مبتلا به ديابت:

آنژيوگرافي

فوتوگرافي

ليزر شبكيه

SLT

4. خدمات پاراكلينيكي:

اكوگرافي

تونومتري

IOL Master

Contrast Sensitivity

Aberrometry

ECC

OPD Scan II

5. ليزر ياگ

6. جراحي هاي رفركتيو:

فمتو ليزيك

ليزيك

لازك

PRK

كاشت لنزهاي داخل چشمي جهت اصلاح عيوب انكساري

7. جراحي هاي داخل چشمي:

جراحي كاتاراكت (آب مرواريد)

جراحي هاي استرابيسم و انحرافات چشمي

جراحي گلوكوم (آب سياه)

جراحي هاي شبكيه

پيوند قرنيه با پيشرفته­ترین تکنیک­های روز

جراحی های زیبایی پلک

8. اصلاح پير چشمي (كمرا)

 

 


شماره تماس: 02635800

آدرس: جهانشهر میدان هلال احمر، بیمارستان چشم پزشکی نور

روابط عمومی: 02635805226

جهت رزرو وقت از بیمارستان چشم پزشکی نور البرز بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

رزرو وقت

برنامه پزشكان بیمارستان نور البرز
10 - 812 - 1014 - 1216 - 1418 - 1618 - 19
شنبهدكتر ایرائی(متخصص)دكتر عظيمي(شبكيه)دكتر عظيمي(شبكيه)دكتر عظيمي(شبكيه)دكتر عظيمي(شبكيه)
دكتر نيك بين(قرنيه)دكتر نيك بين(قرنيه)دكتر نوراني(قرنيه)دكتر محبوبي پور(متخصص)دكتر محبوبي پور(متخصص)
دكتر كلانتري(متخصص)دكتر كلانتري(متخصص)دکتر محمودی(متخصص)دکتر محمودی(متخصص)
دکتر پارسامنش (گلوکوم)دکتر پارسامنش (گلوکوم)دكتر ابراهيمي(متخصص)
دکترعلیایی (متخصص)دكتر ایرائی(متخصص)دكتر ایرائی(متخصص)دكتر ایرائی(متخصص)دكتر ایرائی(متخصص)
دكتر اميني (قرنيه)
يكشنبهدكتر محبوبي پور(متخصص)دكتر محبوبي پور(متخصص)دکتر شفیعیان (متخصص)دكتر محبوبي پور(متخصص)دكتر محبوبي پور(متخصص)
قط فالو آپ ساعت 13:00
دكتر دريس(متخصص)دكتر دريس(متخصص)دكتردرفشي(قرنيه)دكتردرفشي(قرنيه)دكتردرفشي(قرنيه)
دکترصدرخانلو (فوق تخصص استرابیسم)دکترصدرخانلو (فوق تخصص استرابیسم)دكتر كلانتري ازساعت 11:30(متخصص)دكتر زراعتی(متخصص)دكتر زراعتی(متخصص)
دكتر شيردل (شبكيه)دكتر شيردل (شبكيه)دکتر پارسامنش (گلوکوم)دکتر پارسامنش (گلوکوم)
دکتر محمودی(متخصص)دکتر محمودی(متخصص)دكتر ایرائی(متخصص)دكتر ایرائی(متخصص)
دكتر اميني(قرنيه)دكتر احمدزاده(شبكيه)دكتر عظيمي(شبكيه)دکتر عظیمی (شبکیه)
دوشنبهدكتر عظيمي(شبكيه)دكتر عظيمي(شبكيه)دكتر درفشي (قرنيه)دكتر درفشي (قرنيه)
دكتر آقامحمدي(قرنيه)دكتر آقامحمدي(قرنيه)دكتر نوراني(قرنيه)دكتر نيك بين(قرنيه)دكتر نيك بين(قرنيه)
دكتر نيك بين(قرنيه)دكتر نيك بين(قرنيه)دکتر علیایی(متخصص)دكتر ايماني(شبكيه)
دکتر پارسامنش (گلوکوم)دکتر پارسامنش (گلوکوم)دكتر ایرائی(متخصص)دكتر ایرائی(متخصص)
دكتر كرامتي (متخصص)دكتر كرامتي (متخصص)
دكتر اميني(قرنيه)
سه شنبهدكتر نيك بين(قرنيه)دكتر نيك بين(قرنيه)دكتر درفشي (قرنيه)دكتر درفشي (قرنيه)
دكتر تاج الدینی (متخصص)دكتر تاج الدینی (متخصص)دكتر خدابخشي(متخصص)دكتر خدابخشي(متخصص)
دكتر شيردل (شبكيه)دكتر شيردل (شبكيه)دكتر كرامتي (متخصص)
دکتر محمدی روزبهانی(قرنیه)دکتر محمدی روزبهانی(قرنیه)
دكتر اردستاني(متخصص)دكتر اردستاني(متخصص)دكتر ایرائی(متخصص)دكتر ایرائی(متخصص)دكتر ایرائی(متخصص)
دكتر كلانتري(متخصص)دكتر كلانتري(متخصص)دكتر كلانتري(متخصص)
دكتر ميرفلاح (شبكيه)دكتر نوراني(قرنيه)دكتر نوراني(قرنيه)
چهارشنبهدكتر آقا محمدي(قرنيه)دكتر آقا محمدي(قرنيه)دكتر آقا محمدي(قرنيه)دكتر آقا محمدي(قرنيه)
دكتر فيروزي (متخصص)دكتر فيروزي (متخصص)دكتر نوراني(قرنيه)دكتر كلانتري(متخصص)دكتر كلانتري(متخصص)
دكتر ايماني (شبكيه)دكتر ايماني (شبكيه)دكتر خدابخشي (متخصص)دكتر خدابخشي (متخصص)
دكتر اميني(قرنيه) از ساعت 11:30دكتر اميني(قرنيه)دکتر محمودی(متخصص)دکتر محمودی(متخصص)
دکتر ابراهیمی(متخصص)دکتر ابراهیمی(متخصص)دكتر درفشي (قرنيه)دكتر درفشي (قرنيه)
پنجشنبهدكتر آقا محمدي(قرنيه)دكتر آقا محمدي(قرنيه)دكتر شيرزادي(متخصص)دكتر شيرزادي(متخصص)
دكتر احمدزاده(شبكيه)دكتر احمدزاده(شبكيه)دكتر درفشي (قرنيه)دكتر درفشي (قرنيه)
دكتر دريس(متخصص)دكتر دريس(متخصص)دكتر خدابخشي (متخصص)دكتر خدابخشي (متخصص)
دكتر ایرائی(متخصص)دكتر ایرائی(متخصص)
دکتر محمودی(متخصص)دکترصدرخانلو(فوق تخصص استرابیسم)دکترصدرخانلو(فوق تخصص استرابیسم)دكتر ایرائی(متخصص)دكتر ایرائی(متخصص)دكتر ایرائی(متخصص)
ردیفنوع بیمهپاراکلینیکلیزیکUVXفمتوبستری
1بانک سپهداردداردداردندارددارد
2بانک صادراتداردتحت پوشش بیمه ایرانتحت پوشش بیمه ایراننداردتحت پوشش بیمه ایران
3بانک صنعت و معدنداردداردداردندارددارد
4بانک کشاورزیداردداردداردندارددارد
5بانک مرکزیداردداردداردندارددارد
6بانک تجارتداردداردداردندارددارد
7بانک توسعه صادراتداردداردداردندارددارد
8بانک رفاهداردداردداردندارددارد
9بانک مسکنداردداردداردندارددارد
10بانک ملتداردداردداردندارددارد
11بانک ملیداردتحت پوشش بیمه البرزتحت پوشش بیمه البرزنداردتحت پوشش بیمه البرز
12صنعت نفتداردداردداردندارددارد
13دیداردداردداردندارددارد
14آرمانداردداردداردندارددارد
15بیمه کوثرداردداردداردندارددارد
ردیفنوع بیمهپاراکلینیکلیزیکUVXفمتوبستری
16کار آفرینداردداردداردندارددارد
17رازیداردداردداردندارددارد
18شهرداریداردداردداردندارددارد
19کانون سردفترانداردداردداردندارددارد
20ایرانداردداردداردندارددارد
21هواپیمایی جمهوری اسلامی - هماداردداردداردندارددارد
22مجلسداردداردداردندارددارد
23سینا داردداردداردندارددارد
24پارسیانداردداردداردندارددارد
25بازنشستگی شرکت نفتداردداردداردندارددارد
26دانا - طلاییداردداردداردندارددارد
27شرکت نفت فلات قارهداردداردداردندارددارد
28داناداردداردداردندارددارد
29آسیاداردداردداردندارددارد
30البرزداردداردداردندارددارد
ردیفنوع بیمهپاراکلینیکلیزیکUVXفمتوبستری
31SOSداردداردداردندارددارد
32ماداردداردداردندارددارد
33سامانداردداردداردندارددارد
34ملتداردداردداردندارددارد
35میهنداردداردنداردندارددارد
36سیناداردداردداردندارددارد
37فولادداردداردداردنداردندارد
38آتیه سازان حافظداردداردنداردندارددارد
39آتیه سازان حافظ - فرهنگیان هولوگرام دارداردداردنداردندارددارد
40کتابخانه مجلس دارددارد داردندارددارد
41نیروهای مسلحداردنداردداردندارددارد
42معلمداردداردداردندارددارد
43پارسیانداردداردداردندارددارد
   معرفی نامه های بیمه های، ایران ،sos، البرز، سینا، آتیه سازان حافظ (هولوگرام دار)،دانا،  دانا طلایی، صنعت نفت،
هواپیمایی هما و بیمه دی در محل بیمارستان صادر میگردد.

1. تقویم سلامت
فروردین

روز جهانی آب

2

22 مارس

روز جهانی مبارزه با سل

4

24 مارس

روز سلامتی - روز جهانی بهداشت

18

7 آوریل

هفته بهداشت مدارس

18 الی 24

 

روز دندانپزشکی

23

12 آوریل

روز جهانی هموفیلی

28

17 آوریل

روز آزمایشگاه

30

19 آوریل
اردیبهشت

هفته سلامت

7-Jan

 

روز زمین پاک

2

22 آوریل

هفته ایمنی راه ها

8-Feb

 

روز جهانی پیشگیری از مالاریا

5

25 آوریل

هفته جهانی واکسیناسیون

11-Jun

هفته آخر آوریل

روز جهانی بهداشت حرفه ای و سلامت شغلی

8

28 آوریل

روز جهانی کار و کارگر

11

1 می

روز جهانی آسم و آلرژی

 

اولین سه شنبه ماه می

روز جهانی ماما

15

5 می

روز جهانی جوان

18

8 می

روز جهانی تالاسمی

18

8 می

روز جهانی خانواده

27

17 می

روز ارتباطات و روایط عمومی

27

17 می

روز جهانی فشار خون بالا

27

17 می
خرداد

روز جهانی تیروئید

4

25 می

هفته جهانی تیروئید

10-Mar

 

هفته ملی بدون دخانیات

10-Apr

 

روز جهانی بدون دخانیات

10

31 می

هفته جهانی سلامت مردان

24 - 31

14 - 20 ژوئن
تیر

وز جهانی مبارزه با مواد مخدر

5

26 ژوئن

هفته مبارزه با مواد مخدر

12-May

 

روز مشاوره و آزمایش HIV

7

28 ژوئن

روز مبارزه با سلاح های میکروبی

8

29 ژوئن

روز جهانی نوجوان

11

2 جولای

روز جهانی بیماری های مشترک دام و انسان

13

4 جولای

هفته زئو نوز

13-18

 

روز جهانی جمعیت و تنظیم خانواده

20

11 جولای

روز عقب ماندگی ذهنی

30

21 جولای

روز معلولین جسمی و حرکتی

31

22 جولای
مرداد

روز جهانی هپاتیت

6

28 جولای

هفته حمایت از بیماران هموفیلی

7-Jan

 

روز جهانی تغذیه با شیر مادر

10

1 آگوست

هفته جهانی شیر مادر

13 - 19

4 - 10 آگوست

هفته ارتقائ سلامت جوانان

21-28

 
شهریور

روز پزشک

1

 

روز کارمند

4

 

روز داروساز

5

 

روز بهورز

12

 

روز جهانی آلزایمر

30

21 سپتامبر
مهر

روز جهانی بهداشت محیط

4

26 سپتامبر

روز جهانی هاری

6

28 سپتامبر

روز جهانی قلب

7

29 سپتامبر

روز جهانی ناشنوایان

8

30 سپتامبر

روز جهانی سالمندان

9

1 اکتبر

هفته جهانی سالمندان

16-Sep

 

روز دامپزشکی

14

 

روز جهانی کودک

16

8 اکتبر

هفته جهانی کودک

17 - 24

9 - 16 اکتبر

روز جهانی تخم مرغ

17

9 اکتبر

روز جهانی سلامت روان

18

10 اکتبر

روز جهانی کاهش بلایای طبیعی

20

12 اکتبر

روز جهانی بینایی

 

دومین پنجشنبه اکتبر

روز جهانی عصای سفید

23

15 اکتبر

روز جهانی مبارزه با سل

23

15 اکتبر

هفته ملی سلامت روان

23 - 30

 

روز جهانی غذا

24

16 اکتبر

روز ورزش و تربیت بدنی

26

 

روز ملی سلامت زنان

28

 

روز جهانی پوکی استخوان

28

20 اکتبر

هفته ملی سلامت بانوان ایرانی(سبا)

هفته پایانی مهرماه

 
آبان

هفته ملی اطلاع رسانی هپاتیت

7-Jan

 

هفته ارتقای سلامت نوجوانان و مدارس

 

 

روز بهداشتیار مدارس

15

 

روز ملی خانواده و تکریم بازنشستگان

20

 

روز جهانی دیابت

23

14 نوامبر

روز ازدواج و خانواده

28

 

هفته حمایت از بیماران کلیوی

23 - 30

 
آذر

یادواره قربانیان حوادث ترافیکی

1

 

هفته اطلاع رسانی ایدز

10-Apr

 

روز جهانی مبارزه با ایدز

10

1 دسامبر

روز جامعه ایمن (سوانح و حوادث)

10

 

هفته اطلاع رسانی تغذیه صحیح

16-Oct

 

روز جهانی معلولین

12

 

روز جهانی داوطلب

14

5 دسامبر

 

 

 

دکتر احسان الله اردستانی

جراح و متخصص چشم

 دکتر محمد مهدی احمدزاده

فلوشیپ ویتره و رتین

 دکتر بهرام علیایی

جراح و متخصص چشم

دکتر محمد فیروزی

جراح و متخصص چشم

 دکتر حمیدرضا نیک بین

فلوشیپ قرنیه

 دکتر محمد روزبهانی

فلوشیپ قرنیه

 دکتر حمید کرامتی

جراح و متخصص چشم

 دکتر مرجان ایمانی

فلوشیپ ویتره و رتین

 دکتر رامین امینی

فلوشیپ قرنیه

 دکتر مجید خدابخشی

جراح و متخصص چشم

 دكترعبدالخالق دريس

جراح و متخصص چشم

 دکتر محمد نورانی

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی

 دکترعلیرضامحمودی

جراح و متخصص چشم

 دکتر کامبیز میرفلاح

فلوشیپ ویتره و رتین

 دكتر عليرضا يزداني

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی

  دکتر فرید کلانتری

جراح و متخصص چشم

 دکتر حسن محبوبی پور، جراح و متخصص چشم
 دکتر لادن صفی زاده، جراح و متخصص چشم
 دکتر مرتضی فیروزبخت، جراح و متخصص چشم
 دکتر صدف واقفی فر، جراح و متخصص چشم
 دکتر کیوان شیرزادی، جراح و متخصص چشم
 دکتر افشین تاج الدینی، جراح و متخصص چشم
 دکتر عباسعلی رفعتی، جراح و متخصص چشم 

واحد بیماران بین الملل بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور

پزشک IPD : جناب آقای دکتر حمیدرضا نیک بین و جانشین جناب آقای دکتر علی رضا محمودی

کارشناس واحد IPD : سرکار خانم پرستو نیک پی  و جانشین سرکار خانم رویا غلامیان 

پرستار IPD : سرکار خانم فرزانه دوراندیش و جانشین سرکار خانم نگین ساعدی

موقعیت مکانی : طبقه دوم

آدرس : کرج ، جهانشهر ، میدان هلال احمر

شماره تماس مستقیم : 35805209-026

تماس با اپراتور تلفن بیمارستان :35800-026

اهم فعاليت هاي دپارتمان بيماران بين الملل:

 • - مشاوره حضوري و مجازي با پزشك واحد بيماران بين الملل
 • - ارائه خدمات VIP
  - امكان برقراري ارتباط با پزشك
  IPD بعد از ترخيص
 • - دسترسي به اينترنت
  • - سفارش غذاي خارج از منو
   - حمل و نقل مطمئن داخل شهري
   - دسترسي به صرافي مطمئن
   - دريافت خلاصه پرونده پزشكي و صورتحساب بيمار به زبان انگليسي در زمان ترخيص

   - امكان اخذ هزينه درمان به دلار در صندوق بيمارستان

  - امكان برقراري ارتباط و ارسال پرونده قبل از مراجعه حضوري با استفاده از راه هاي ارتباطي زير:
  - شماره فكس بيمارستان نور: 34496990-026
  - ايميل آدرس:
  alborznoorvision@gmail.com
  - تلگرام و واتساپ به آدرس: 989123612351+

 

 

لیست هتل های نزدیک به بیمارستان :

هتل امیرکبیر کرج : خیابان شهید بهشتی ، نرسیده به میدان شهدا ، خیابان فروغی ، روبروی بانک کشاورزی

شماره تلفن : 32212070-026

وب سایت هتل : هتل امیر کبیر کرج

هتل مرمر کرج : خیابان شهید بهشتی ، نرسیده به میدان شهدا خیابان فروغی

شماره تلفن :32248447-026

وب سایت هتل : http://marmarhotel.ir/fa/user/home.php

 

برای مشاهده هزینه جراحی های شایع بیماران بین الملل به صفحه عربی یا انگلیسی سایت مراجعه نمایید.

 

ردیف

نوع جراحی

1

جراحي آب مرواريد+جايگذاري لنز يك چشم

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در البرز ده روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و تا يكهفته پس از جراحي بصورت سرپايي پيگيري مي گردد.

2

جراحي گلوكوم جهت كاهش فشار چشم (يك چشم )

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در البرز 15 روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و تا ده روز پس از جراحي بصورت سرپايي پيگيري مي گردد. پيگيري ماهانه بيمار در كشور مبدا از لحاظ فشار چشم ضروري است.

3

جراحي گلوكوم جهت كاهش فشار چشم+ جراحي آب  مرواريد + جايگذاري لنز يك چشم

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در البرز  15 روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و تا ده روز پس از جراحي بصورت  سرپايي پيگيري مي گردد. پيگيري ماهانه بيمار در كشور مبدا از لحاظ فشار چشم ضروري است.

4

جايگذاري لنزهاي داخل چشمي جهت بيماراني كه شماره بالا دارند(دو چشم)

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در البرز 15 روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و تا ده روز پس از جراحي بصورت سرپايي پيگيري مي گردد.

5

رينگ گذاري جهت بيماران داراي قوز قرنيه يك چشم با استفاده از دستگاه فمتوسكند

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در البرز 20 روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و تا ده روز پس از جراحي بصورت سرپايي پيگيري مي گردد.

6

انحراف چشم (يك چشم سه عضله)

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در البرز 15 روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و تا ده روز پس از جراحي بصورت سرپايي پيگيري مي گردد. احتمال نياز به جراحي دوم در بازه زماني شش ماهه پس از جراحي اول وجود دارد كه هزينه بصورت مستقل از جراحي اول محاسبه و پرداخت مي گردد.

7

بالاكشيدن پلك (دو چشم چهار پلك)

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در البرز 15 روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و تا ده روز پس از جراحي بصورت سرپايي پيگيري مي گردد.

8

مجاري اشكي يك چشم

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در البرز 15 روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و تا ده روز پس از جراحي بصورت سرپايي پيگيري مي گردد. پيگيري ماهانه بيمار در كشور مبدا از لحاظ خونريزي، التهاب و عفونت ضروري است.

9

ويتركتومي بدليل خونريزي يا پارگي شبكيه (يك چشم)

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در البرز 15 روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و تا ده روز پس از جراحي بصورت سرپايي پيگيري مي گردد. پيگيري ماهانه بيمار در كشور مبدا از لحاظ فشار چشم و روغن سيليكون ضروري است. مراجعه مجدد پس از شش ماه از جراحي اول جهت خروج سليكون موجود در چشم لازم است كه هزينه بصورت مستقل از جراحي اول محاسبه و دريافت مي گردد.

10

ويتركتومي بدليل خونريزي يا پارگي شبكيه+ عمل آب مرواريد + جايگذاري لنز يك چشم

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در البرز 15 روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و تا ده روز پس از جراحي بصورت سرپايي پيگيري مي گردد. پيگيري ماهانه بيمار در كشور مبدا از لحاظ فشار چشم و روغن سيليكون ضروري است. مراجعه مجدد پس از شش ماه از جراحي اول جهت خروج سليكون موجود در چشم لازم است كه هزينه بصورت مستقل از جراحي اول محاسبه و دريافت مي گردد.

11

(لازك براي اصلاح عيوب انكساري (دو چشم)

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در البرز 10 روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و تا پنج روز پس از جراحي بصورت سرپايي پيگيري مي گردد.

12

فمتوليزيك براي اصلاح عيوب انكساري (دو چشم)

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در البرز 6 روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و يك روز پس از جراحي بصورت سرپايي پيگيري مي گردد.

 

 

نحوه پذيرش بيماران بين الملل در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشكي نور  
پذیرش بیماران بین الملل یا IPD به چند روش انجام می شود:

 
 الف:  بيمار خود از طريق وب سايت بيمارستان يا اطرافيان، بيمارستان را شناسايي كرده و ضمن تماس تلفنی با كارشناس بخش IPD متصل مي شود و علت مراجعه خود را عنوان مي كند. كارشناس بیمارستان چشم پزشکی نور از بيمار مي خواهد اگر بيمار پرونده پزشكي از قبل دارد براي بيمارستان ارسال كند- «معمولا از طريق واتساپ صورت مي گيرد»- تا پرونده به پزشكان متخصص يا فوق تخصص ارجاع شود؛ سپس برای بيمار نوبت مربوطه با توجه به تاريخ پرواز و مدت اقامت فرد و ملاقات با پزشك تعیین می شود.
بيمار پس از مراجعه به بيمارستان با كارشناس بخش IPD مرتبط خواهد شد و مترجم در تمام مراحل كاري بيمار - شامل معاينه، خدمات پاراكلينيكي، جراحي و پيگيري هاي پس از جراحی – وی را همراه می کند.
ب: بيمار با مراجعه به وب سايت بيمارستان از طريق ايميل با كارشناس بخش IPD بيمارستان ارتباط برقرار كرده و طرح مسئله مي‎كند و كارشناس مربوطه با بررسي مدارك بيمار يا شرح حال وی براي بيمار با توجه به شرايط بالینی نوبت مراجعه به پزشك مربوطه را تعیین می کند. بيمار پس از حضور در بيمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور با حمايت كامل كارشناس و مسئول بخش IPD  از خدمات این مرکز درمانی استفاده می کند.
ج: بيمار با راهنمایی اقوام، دوستان و اطرافیان خود به بيمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور مراجعه و ضمن دریافت شماره تلفن همراه بيمارستان به صورت مستقيم با كارشناس بخش بيماران بين الملل یا IPD ارتباط برقرار می کند و مراحل فوق از سوی كارشناس پیگیری می شود.
د: بيمار از قبل مركز را شناسايي كرده و بدون گرفتن تماس تلفني قبلي بصورت حضوري به بيمارستان مراجعه و پس از گرفتن ارتباط با بخش بيماران بين الملل از بيمارستان خدمات دريافت مي كند.
***
اگر بيمار نيازمند عمل عيوب انكساري است پس از پذيرش با مترجم بيمارستان به صندوق رفته و هزينه معاينه را پرداخت مي كند. «در اغلب موارد هزينه به ريال دريافت مي شود. ممکن است بیمار ارزهای رایج را همراه داشته و توانايي change  پول را ندارد. در این صورت کارشناس IPD  با مسئول مالي بیمارستان هماهنگي لازمه را انجام داده تا هزينه به صورت ارزی دريافت شود.»
اولین مرحله درمان دریافت خدمات اپتومتري و تصویربرداری پاراكلينيكي است. در این مرحله بیمار همراه با مترجم بيمارستان به اتاق پزشك مراجعه و بعد از دريافت پلن عمل به بخش نوبت دهي ليزيك می رود تا برای تعیین وقت ليزيك اقدام و هزينه عمل به بيمارستان پرداخت شود. «با توجه به زمانبندي صورت گرفته بیمار در حین و بعد از انجام عمل ليزيك و نیز مراجعه به داروخانه و دریافت داروها همراهی می شود. مترجم بیمارستان در همه مراحل حضور دارد و زمان فالوآپ ها را به بیمار یادآوری می کند. این روند تا زمانی پایان مراحل درمان ادامه خواهد داشت.»
***
اگر بيمار نيازمند عمل كاتاراكت يا هر عمل داخل چشمي باشد بعد از پذيرش با مترجم بيمارستان به صندوق رفته و هزينه معاينه را پرداخت مي كند. «در اغلب موارد هزينه به ريال دريافت مي شود. ممکن است بیمار ارزهای رایج را همراه داشته و توانايي change  پول را ندارد. در این صورت کارشناس IPD با مالي بیمارستان هماهنگي لازمه را انجام داده تا هزينه به صورت ارزی دريافت شود.»
اولین مرحله درمان دریافت خدمات اپتومتري و تصویربرداری پاراكلينيكي است. در این مرحله بیمار همراه با مترجم بيمارستان به اتاق پزشك مراجعه و بعد از دريافت پلن عمل به بخش نوبت دهي ليزيك می رود تا برای تعیین وقت ليزيك اقدام و هزينه عمل به بيمارستان پرداخت شود. در عین حال برای روز عمل سرويس اياب و ذهاب بيمار هماهنگ خواهد شد.
پس از آن بيمار براي انجام آزمايش خون، مشاوره قلب و پرداخت هزينه عمل همراه می شود. مترجم در روز عمل تا زمان ترخيص و گرفتن داروها با بیمار بوده و دستورات دارويي و توصيه هاي پزشك پس از عمل را براي وی ترجمه  و یادآوری می کند؛ در ادامه پیگیری های مالي بيمار كه ممكن است استرداد وجه و يا پرداخت هزینه مازاد باشد را انجام مي دهد.
***
چنانچه پس از معاينات مشخص شد بیمار نيازمند تزريق يا ليزر است نوبت تزريق يا ليزر هماهنگ و در روز درمان مترجم وی را همراهی و ضمن انجام پیگیری های مالي دستورات چشم پزشك را ترجمه مي كند تا هيچ ابهامي براي بيمار باقی نماند.
ناگفته نماند ارتباط بيمار با مترجم پس از بازگشت به كشورش برقرار خواهد بود تا هرگونه مسئله يا مشكل چشمي پیگیری و راهنمایی های لازم از طریق چشم پزشک دریافت شود.