نحوه پذيرش بيماران بين الملل در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشكي نور

پذیرش بیماران بین الملل یا IPD به چند روش انجام می شود:

 

 الف:  بيمار خود از طريق وب سايت بيمارستان يا اطرافيان، بيمارستان را شناسايي كرده و ضمن تماس تلفنی با كارشناس بخش IPD متصل مي شود و علت مراجعه خود را عنوان مي كند. كارشناس بیمارستان چشم پزشکی نور تهران-ایران از بيمار مي خواهد اگر بيمار پرونده پزشكي از قبل دارد براي بيمارستان ارسال كند- «معمولا از طريق واتساپ صورت مي گيرد»- تا پرونده به پزشكان متخصص يا فوق تخصص ارجاع شود؛ سپس برای بيمار نوبت مربوطه با توجه به تاريخ پرواز و مدت اقامت فرد و ملاقات با پزشك تعیین می شود.

بيمار پس از مراجعه به بيمارستان با كارشناس بخش IPD مرتبط خواهد شد و مترجم در تمام مراحل كاري بيمار - شامل معاينه، خدمات پاراكلينيكي، جراحي و پيگيري هاي پس از جراحی – وی را همراه می کند.

ب: بيمار با مراجعه به وب سايت بيمارستان از طريق ايميل با كارشناس بخش IPD بيمارستان ارتباط برقرار كرده و طرح مسئله ميكند و كارشناس مربوطه با بررسي مدارك بيمار يا شرح حال وی براي بيمار با توجه به شرايط بالینی نوبت مراجعه به پزشك مربوطه را تعیین می کند. بيمار پس از حضور در بيمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور تهران-ایران با حمايت كامل كارشناس و مسئول بخش IPD  از خدمات این مرکز درمانی استفاده می کند.

ج: بيمار با راهنمایی اقوام، دوستان و اطرافیان خود به بيمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور تهران-ایران مراجعه و ضمن دریافت شماره تلفن همراه بيمارستان به صورت مستقيم با كارشناس بخش بيماران بين الملل یا IPD ارتباط برقرار می کند و مراحل فوق از سوی كارشناس پیگیری می شود.

د: بيمار از قبل مركز را شناسايي كرده و بدون گرفتن تماس تلفني قبلي بصورت حضوري به بيمارستان مراجعه و پس از گرفتن ارتباط با بخش بيماران بين الملل از بيمارستان خدمات دريافت مي كند.

***

اگر بيمار نيازمند عمل عيوب انكساري است پس از پذيرش با مترجم بيمارستان به صندوق رفته و هزينه معاينه را پرداخت مي كند. «در اغلب موارد هزينه به ريال دريافت مي شود. ممکن است بیمار ارزهای رایج را همراه داشته و توانايي change  پول را ندارد. در این صورت خانم مومني پور با مسئول مالي بیمارستان هماهنگي لازمه را انجام داده تا هزينه به صورت ارزی دريافت شود.»

اولین مرحله درمان دریافت خدمات اپتومتري و تصویربرداری پاراكلينيكي است. در این مرحله بیمار همراه با مترجم بيمارستان به اتاق پزشك مراجعه و بعد از دريافت پلن عمل به بخش نوبت دهي ليزيك می رود تا برای تعیین وقت ليزيك اقدام و هزينه عمل به بيمارستان پرداخت شود. «با توجه به زمانبندي صورت گرفته بیمار در حین و بعد از انجام عمل ليزيك و نیز مراجعه به داروخانه و دریافت داروها همراهی می شود. مترجم بیمارستان در همه مراحل حضور دارد و زمان فالوآپ ها را به بیمار یادآوری می کند. این روند تا زمانی پایان مراحل درمان ادامه خواهد داشت.»

***

اگر بيمار نيازمند عمل كاتاراكت يا هر عمل داخل چشمي باشد بعد از پذيرش با مترجم بيمارستان به صندوق رفته و هزينه معاينه را پرداخت مي كند. «در اغلب موارد هزينه به ريال دريافت مي شود. ممکن است بیمار ارزهای رایج را همراه داشته و توانايي change  پول را ندارد. در این صورت خانم مومني پور با مسئول مالي بیمارستان هماهنگي لازمه را انجام داده تا هزينه به صورت ارزی دريافت شود.»

اولین مرحله درمان دریافت خدمات اپتومتري و تصویربرداری پاراكلينيكي است. در این مرحله بیمار همراه با مترجم بيمارستان به اتاق پزشك مراجعه و بعد از دريافت پلن عمل به بخش نوبت دهي ليزيك می رود تا برای تعیین وقت ليزيك اقدام و هزينه عمل به بيمارستان پرداخت شود. در عین حال برای روز عمل سرويس اياب و ذهاب بيمار هماهنگ خواهد شد.

پس از آن بيمار براي انجام آزمايش خون، مشاوره قلب و پرداخت هزينه عمل همراه می شود. مترجم در روز عمل تا زمان ترخيص و گرفتن داروها با بیمار بوده و دستورات دارويي و توصيه هاي پزشك پس از عمل را براي وی ترجمه  و یادآوری می کند؛ در ادامه پیگیری های مالي بيمار كه ممكن است استرداد وجه و يا پرداخت هزینه مازاد باشد را انجام مي دهد.

***

چنانچه پس از معاينات مشخص شد بیمار نيازمند تزريق يا ليزر است نوبت تزريق يا ليزر هماهنگ و در روز درمان مترجم وی را همراهی و ضمن انجام پیگیری های مالي دستورات چشم پزشك را ترجمه مي كند تا هيچ ابهامي براي بيمار باقی نماند.

ناگفته نماند ارتباط بيمار با مترجم پس از بازگشت به كشورش برقرار خواهد بود تا هرگونه مسئله يا مشكل چشمي پیگیری و راهنمایی های لازم از طریق چشم پزشک دریافت شود.