كلینیك بیمارستان نور

 

نشاني پستي:
تهران- خيابان ولیعصر- بالاتر از ظفر- خيابان بابک بهرامی - پلاک 83

شماره تماس : 88454446- 88455056