كراتوكونوس يا قوز قرنيه (Keratoconus)

قوز قرنیه چیست ؟

كراتوكونوس (قوز قرنیه) بيماري پيشرونده اي است كه معمولا" در سنين نوجواني يا اوايل دهه سوم زندگي بروز مي كند. در اين بيماري قرنيه نازك شده و شكل آن تغيير مي كند. قرنيه به طور طبيعي شكلي گرد يا كروي دارد ولي در كراتوكونوس (قوز قرنیه) قرنيه برآمده و مخروطي شكل مي شود. اين مسئله بر روي انكسار نور هنگام ورود به چشم تأثير گذاشته و سبب كاهش وضوح بينايي مي شود. كراتوكونوس (قوز قرنیه) ممكن است در يك يا هر دو چشم رخ دهد ولي در90% موارد در هر دو چشم ديده مي شود.

علائم و نشانه هاي كراتوكونوس 
تشخيص كراتوكونوس (قوز قرنیه) ممكن است به دليل بروز و پيشرفت آهسته آن مشكل باشد. اين بيماري ممكن است با نزديك بيني و آستيگماتيسم همراه باشد در نتيجه ممكن است موجب عدم وضوح و تاري ديد شود. بيمار همچنين ممكن است دچار هاله بيني و حساسيت به نور باشد. بيماران معمولاً در هر بار مراجعه به چشم پزشك نسخه شان تغيير مي كند.

علل كراتوكونوس (قوز قرنیه)
علت كراتوكونوس (قوز قرنیه) مشخص نيست. اين بيماري ممكن است ژنتيكي باشد زيرا بيماران متعددي در يك خانواده ديده مي شوند.

درمان کراتوکونوس
در انواع خفيف بيماري، عينك يا لنز نرم (Soft Contact Lenses) ممكن است كمك كننده باشد ولي با پيشرفت بيماري و نازك تر شدن و تغيير شكل بيشتر قرنيه اين درمان ها ديگر چندان كارساز نخواهد بود. 
درمان بعدي بيماري استفاده از لنزهاي سخت داراي قابليت نفوذ گاز(Rigid Gas Permeable Contact Lenses) است. اين لنزها قابليت بيشتري براي اصلاح آستيگاتيسم نامنظم ناشي از كراتوكونوس (قوز قرنیه) دارند.
قرار گيري مناسب لنز بر روي قرنيه مبتلا به كراتوكونوس (قوز قرنیه) كاري ظريف و زمان گير است. به همين دليل مراجعات مكرر براي تنظيم لنز و اصلاح نسخه غير قابل اجتناب است. اين فرايند با نازكتر شدن و تغيير شكل بيشتر قرنيه نياز به تكرار داشته و نسخه بيمار بايد مجدداً تغيير داده شود. 
در صورتي كه قرنيه قادر به تحمل لنز سخت نبوده و يا لنز توانايي اصلاح ديد بيمار را نداشته باشد قدم بعدي پيوند قرنيه Corneal Transplant or Penetrating Keratoplasty است. 
در حال حاضر در بيماراني كه قادر به تحمل لنزهاي سخت نيستند و از طرفي انجام پيوند قرنيه به دليل عوارض آن در آنها توصيه نمي شود از روش هاي جديدتري مانند قرار دادن رينگ هاي داخل قرنيه مثل Intacs و Ferrara استفاده مي شود. مطالعه بر روي اين روش در چند سال اخير در جريان بوده و نتايج نشان دهنده بهبود نسبي بيماران است، هر چند نشان داده نشده است كه اين روش مانع پيشرفت بيماري شود.

كراتوكونوس (قوز قرنیه) و جراحي عيوب انكساري
انجام هيچكدام از اعمال جراحي اصلاح عيوب انكساري نظير ليزيك (LASIK) و ليزر (PRK) در بيماران مبتلا به كراتوكونوس (قوز قرنیه) بدليل نازكي پيشرونده قرنيه امكان پذير نيست.