معرفی چشم پزشکان میهمان

مشاهده پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور بر اساس تخصص
نمایش تمام پزشکان
دکتر محسن تبریزی
متخصص متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر محمدباقر تلاشان
متخصص متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر عباد هادیان
متخصص متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر محمود رشیقی فیروزابادی
فوق تخصص متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر یداله اسلامی
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)
جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر مهدی رخصت یزدی
متخصص متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر بهروز منجی آزاد
متخصص متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر مهتاب جمالی
متخصص متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر فریده درودگر
فوق تخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر مهدی خانلری
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
گیتی غیاثی
فوق تخصص فوق تخصص اکولوپلاستیک و استرابیسم، اربیت، مجرای اشکی
جراحی پلاستیک، چشم، جراحی پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم ،جراحی کاتاراکت و عیوب انکساری