معرفی چشم پزشکان میهمان

مشاهده پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور بر اساس تخصص
نمایش تمام پزشکان
دکتر محمود جباروند
فوق تخصص قرنیه و سگمان داخلی
پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر محسن تبریزی
متخصص
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر محمدباقر تلاشان
متخصص
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر عباد هادیان
متخصص
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر محمود رشیقی فیروزابادی
متخصص
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر یداله اسلامی
متخصص
جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر مسعود ناصری پور
متخصص
فوق تخصص رتین و انکولوژی چشم
دکتر مهدی رخصت یزدی
متخصص
پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر بهروز منجی آزاد
متخصص
پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر مهتاب جمالی
متخصص
پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر فریده درودگر
متخصص
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر گیتی غیاثی
متخصص
جراحی پلاستیک چشم، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم و جراحی عیوب انکساری