معرفی چشم پزشکان میهمان

مشاهده پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور بر اساس تخصص
نمایش تمام پزشکان
دکتر محسن تبریزی
فوق تخصص فوق تخصص فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر عباد هادیان
  متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر مهتاب جمالی
فوق تخصص فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر مهدی خانلری
  متخصص جراح و متخصص چشم ‌پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر علیرضا هدایت فر
فوق تخصص یووئیت و التهاب چشم
یووئیت و التهاب چشم، جراحی عیوب انکساری و کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر مهدي عليزاده
  متخصص جراح و متخصص چشم ‌پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دكتر مسعود فرج زاده
  متخصص جراح و متخصص چشم ‌پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دكتر سيد احمد ميرعارفين
  متخصص جراح و متخصص چشم ‌پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دكتر مسیح هاشمی
فوق تخصص شبکیه
ویتره، لیزر، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت( آب مروارید)
دكتر عادل قاسم پور
فوق تخصص شبکیه
ویتره، لیزر، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت( آب مروارید)