معرفی چشم پزشکان میهمان

مشاهده پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور بر اساس تخصص
نمایش تمام پزشکان
دکتر محسن تبریزی
  متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر عباد هادیان
  متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر یداله اسلامی
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)
جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر مهدی رخصت یزدی
  متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر بهروز منجی آزاد
  متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر مهتاب جمالی
فوق تخصص فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر مهدی خانلری
  متخصص جراح و متخصص چشم ‌پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر علیرضا هدایت فر
فوق تخصص یووئیت و التهاب چشم
یووئیت و التهاب چشم، جراحی عیوب انکساری و کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر ابوالفضل افخمی
  متخصص جراح و متخصص چشم ‌پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر غلامرضا صدوق
  متخصص جراح و متخصص چشم ‌پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر مهدي عليزاده
  متخصص جراح و متخصص چشم ‌پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دكتر مسعود فرج زاده
  متخصص جراح و متخصص چشم ‌پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دكتر سيد احمد ميرعارفين
  متخصص جراح و متخصص چشم ‌پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دكتر علي مقصودلو
  متخصص جراح و متخصص چشم ‌پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دكتر فرنود موسوي
  متخصص جراح و متخصص چشم ‌پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دكتر سعيد نوشيروان پور
  متخصص جراح و متخصص چشم ‌پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دكتر مسعود ناصري پور
فوق تخصص شبکیه
تومورهای چشمی(انکولوژی) ، شبکیه، ویتره و لیزر
دكتر رضا عظيمي
فوق تخصص شبکیه
ویتره و لیزر، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دكتر مسیح هاشمی
فوق تخصص شبکیه
ویتره، لیزر، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت( آب مروارید)
دكتر عادل قاسم پور
فوق تخصص شبکیه
ویتره، لیزر، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت( آب مروارید)
دکتر محمد حسین بهرامیان
  متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)