معرفی چشم پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور

مشاهده پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور بر اساس تخصص
نمایش تمام پزشکان
دكتر سید حسن هاشمي
فوق تخصص قرنيه و سگمان قدامي
پيوند قرنيه، جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)
دكتر سيد محمد ميرآفتاب
فوق تخصص قرنيه و سگمان قدامي
پيوند قرنيه، جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)
دكتر كامران جلالي
متخصص جراح و متخصص چشم پزشكي
جراحي شبكيه، ويتره و ليزر
دكتر هوشنگ فقيهي
فوق تخصص شبكيه
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید)، جراحی عیوب انکساری
دکتر سید محمد امین سیدیان
فوق تخصص قرنيه و سگمان قدامي
پيوند قرنيه، جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)
دكتر محمد رياضي
فوق تخصص شبكيه
جراحي شبكيه، ويتره و ليزر، عیوب انکساری و کاتاراکت(آب مروارید)
دكتر شكيبا عبادالهي
فوق تخصص قرنيه و سگمان قدامي
پيوند قرنيه، جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)، قوزقرنیه
دكتر سپيده توكلي زاده
فوق تخصص اكولوپلاستيك و استرابيسم، اربیت، مجرای اشکی
جراحي پلاستيك چشم، مجاری اشکی، اربیت و استرابيسم و جراحي عیوب انکساری
دكتر سيد عليرضا حبيب الهي
متخصص جراح و متخصص چشم پزشكي
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)
دكتر منصور طاهرزاده
متخصص جراح و متخصص چشم پزشكي
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)
دكتر سيد محمدرضا طاهري
متخصص جراح و متخصص چشم پزشكي
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)
دكتر آزاده فرحي
فوق تخصص اكولوپلاستيك، استرابيسم و اربیت، مجاری اشکی
جراحي پلاستيك پلک چشم، مجاری اشکی، اربیت و استرابيسم ،جراحي کاتاراکت و عیوب انکساری
دكتر عليرضا فهيم
متخصص جراح و متخصص چشم پزشكي
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)
دكتر بهروز كوچكي
فوق تخصص گلوكوم(آب سياه)
جراحی گلوكوم، جراحي عيوب انكساري و جراحي كاتاراكت(آب مروارید)
دكتر فدرا حاجي زاده
فوق تخصص شبكيه
جراحي شبكيه، ويتره و ليزر، کاتاراکت(آب مروارید)
دكتر پوپك پير
متخصص جراح و متخصص چشم پزشكي
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)
دكتر سعيد شاه حسيني
فوق تخصص قرنيه و سگمان قدامي
پيوند قرنيه، جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)، قوزقرنیه
دكتر مهدي بهنيا
فوق تخصص شبكيه
جراحي شبكيه، ويتره و ليزر، کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری
دكتر كاظم امان زاده
فوق تخصص قرنيه و سگمان قدامي
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)، پیوند قرنیه، ناخنک، قوزقرنیه
دكترعلي غلامي نژاد
متخصص جراح و متخصص چشم پزشكي
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکتر شهاب حیدریان
فوق تخصص قرنيه و سگمان قدامي
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)، قوز قرنیه
دکتر حسن کوهیان
فوق تخصص قرنيه و سگمان قدامي
پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(اب مروارید)، قوزقرنیه و ناخنک
دکتر آرش عشق آبادی
فوق تخصص شبکیه
جراحي شبكيه، ويتره و ليزر، عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر علیرضا هدایت فر
فوق تخصص يووئیت و التهاب چشم
یووئیت و التهاب چشم، جراحی عيوب انکساری و کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر رضا عرفانیان سلیم
فوق تخصص اکولوپلاستیک و استرابیسم، اربیت، مجرای اشکی
جراحي پلاستيك چشم، مجاری اشکی، اربیت و استرابيسم و جراحي کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر هومن بهره مندی
فوق تخصص قرنیه و سگمان داخلی
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)، پیوند قرنیه، قوزقرنیه، ناخنک
دکتر هیوا پارسافر
متخصص جراح و متخصص چشم پزشكي
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکتر حسن محبوبی پور
متخصص جراح و متخصص چشم پزشكي
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکتر میثم میر عشقی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکتر محمدمهدی زعفرانی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکتر کیوان شیرزادی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکتر الینا غفاری
فوق تخصص شبکیه
جراحي شبكيه، ويتره و ليزر، عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر نرگس زندوکیل
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)
جراحی گلوكوم، جراحي عيوب انكساري و جراحي كاتاراكت(آب مروارید)
دکتر نیما نوروزی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکتر علی مکاتب
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکتر کاملیا شهابی
فوق تخصص قرنيه و سگمان قدامي، بیماری های سطحی چشم
پيوند قرنيه، جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکتر علیرضا یزدانی ابیانه
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
پيوند قرنيه، جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)، قوزقرنیه، ناخنک، پیوند قرنیه
دکتر امیرحسین آقاجانی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت( آب مروارید)
دکتر قاسم فخرایی
فوق تخصص گلوكوم(آب سياه)
جراحی گلوكوم، جراحي عيوب انكساري و جراحي كاتاراكت(آب مروارید)
دکتر آرش ملکی
فوق تخصص شبکیه و یووییت
جراحی شبکیه، ویتره، لیزر، یووئیت و بیماری های التهابی چشم، جراحی عيوب انکساری و کاتاراکت(آب مروارید)
دكتر عليرضا مقدسي
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
پيوند قرنيه، جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)، قوزقرنیه، ناخنک
دکتر علی ایزدی
فوق تخصص فوق تخصص : گلوکوم (آب سیاه)
جراحی گلوكوم، جراحي عيوب انكساري و جراحي كاتاراكت (آب مروارید)
دکتر محمد نعیم امینی فرد
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
پيوند قرنيه، جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)
دكتر مسعود اقصايي فرد
فوق تخصص نوروافتالمولوژی، استرابیسم
جراحی استرابیسم، بیماری اعصاب چشم، عیوب انکساری، کاتاراکت( آب مروارید)
دکتر فرزاد محمدی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
پيوند قرنيه، جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)، قوزقرنیه، ناخنک
دکتر بهرام اشراقی
فوق تخصص اکولوپلاستیک (پلک)، اربیت و مجاری اشکی
جراحي پلاستيك چشم، مجاری اشکی، اربیت، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر راما پورمتین
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
پيوند قرنيه، جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)، قوزقرنیه، ناخنک
دکتر معصومه سجادی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشكي
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکتر علی رضا خدابنده
فوق تخصص شبکیه
جراحي شبكيه، ويتره و ليزر، عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر فریبا قاسمی
فوق تخصص شبکیه، تومورهای چشمی(انکولوژی)
جراحی شبکیه، ویتری و لیزر، تومورهای چشمی، عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر فاطمه علیپور
فوق تخصص فلوشیپ قرنیه و لنزهای تماسی
جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)
عضویت در خبرنامه بیمارستان نور