بررسی سیستم اشكی

ساختمان اشک از چهار بخش به نام‌های موکوس، آب، چربی و غدد اشکی تشکیل شده است. کیفیت بینایی ما ارتباط مستقیمی با عملکرد صحیح سیستم اشکی دارد زیرا در غیر این صورت مشکلاتی نظیر سوزش، خارش، خشکی چشم و احساس وجود جسم خارجی فرد را آزار می‌دهد و در مراحل پیشرفته باعث کدورت قرنیه، زخم قرنیه و عفونت‌های چشم می‌شود.

بررسی سیستم اشکی با انجام تست شیرمر  Schirmer testing قابل انجام است. برای این منظور یک کاغذ نازک و مخصوص در پلک پایینی چشم برای مدت زمان مشخص که معمولاً 5 دقیقه است با یا بدون بی‌حسی موضعی قرار داده می‌شود. بعد از خارج کردن این کاغذ از چشم، طولی از آن که مرطوب شده است اندازه‌گیری شده و با یک میزان استاندارد مقایسه می‌شود.

گفتنی اینکه طول کاغذ مرطوب شده در افرادی که مشکل خشکی چشم دارند کمتر از حد استاندارد خواهد بود.

عضویت در خبرنامه بیمارستان نور