در حال بارگذاری ...
صفحه اصلی IPD هزینه جراحی های شایع
این صفحه را در فیس بوک به اشتراک بگذاریداین صفحه را در گوگل پلاس به اشتراک بگذاریداین صفحه را تویت نمائیداین صفحه را در linkedIn  به اشتراک بگذارید | این صفحه را چاپ نمائید | A- A A+

هزینه جراحی های شایع

 

ردیف

نوع جراحی

قیمت

1

جراحی آب مروارید+جایگذاری لنز یک چشم

900$

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران ده روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و تا یکهفته پس از جراحی بصورت سرپایی پیگیری می گردد.

2

جراحی گلوکوم جهت کاهش فشار چشم (یک چشم )

1300$

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران 15 روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و تا ده روز پس از جراحی بصورت سرپایی پیگیری می گردد. پیگیری ماهانه بیمار در کشور مبدا از لحاظ فشار چشم ضروری است.

3

جراحی گلوکوم جهت کاهش فشار چشم+ جراحی آب  مروارید + جایگذاری لنز یک چشم

1800$

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران 15 روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و تا ده روز پس از جراحی بصورت  سرپایی پیگیری می گردد. پیگیری ماهانه بیمار در کشور مبدا از لحاظ فشار چشم ضروری است.

4

جایگذاری لنزهای داخل چشمی جهت بیمارانی که شماره بالا دارند(دو چشم)

1350$

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران 15 روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و تا ده روز پس از جراحی بصورت سرپایی پیگیری می گردد. هزینه لنزهای داخل چشمی با توجه به نوع لنز و شرکت فروشنده حدودا $900 برای دو چشم خواهد بود.

5

رینگ گذاری جهت بیماران دارای قوز قرنیه یک چشم با استفاده از دستگاه فمتوسکند

1400$

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران 20 روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و تا ده روز پس از جراحی بصورت سرپایی پیگیری می گردد. هزینه رینگ داخل چشمی با توجه به نوع رینگ و شرکت فروشنده حدودا $630 برای یک چشم خواهد بود.

6

(انحراف چشم (یک چشم سه عضله

1200$

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران 15 روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و تا ده روز پس از جراحی بصورت سرپایی پیگیری می گردد. احتمال نیاز به جراحی دوم در بازه زمانی شش ماهه پس از جراحی اول وجود دارد که هزینه بصورت مستقل از جراحی اول محاسبه و پرداخت می گردد.

7

بالاکشیدن پلک (دو چشم چهار پلک)

2800$

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران 15 روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و تا ده روز پس از جراحی بصورت سرپایی پیگیری می گردد.

8

مجاری اشکی یک چشم

1100$

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران 15 روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و تا ده روز پس از جراحی بصورت سرپایی پیگیری می گردد. پیگیری ماهانه بیمار در کشور مبدا از لحاظ خونریزی، التهاب و عفونت ضروری است.

9

ویترکتومی بدلیل خونریزی یا پارگی شبکیه (یک چشم)

2550$

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران 15 روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و تا ده روز پس از جراحی بصورت سرپایی پیگیری می گردد. پیگیری ماهانه بیمار در کشور مبدا از لحاظ فشار چشم و روغن سیلیکون ضروری است. مراجعه مجدد پس از شش ماه از جراحی اول جهت خروج سلیکون موجود در چشم لازم است که هزینه بصورت مستقل از جراحی اول محاسبه و دریافت می گردد.(  $900 هزینه خروج سیلیکون می باشد)

10

ویترکتومی بدلیل خونریزی یا پارگی شبکیه+ عمل آب مروارید + جایگذاری لنز یک چشم

2800$

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران 15 روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و تا ده روز پس از جراحی بصورت سرپایی پیگیری می گردد. پیگیری ماهانه بیمار در کشور مبدا از لحاظ فشار چشم و روغن سیلیکون ضروری است. مراجعه مجدد پس از شش ماه از جراحی اول جهت خروج سلیکون موجود در چشم لازم است که هزینه بصورت مستقل از جراحی اول محاسبه و دریافت می گردد.($900 هزینه خروج سیلیکون می باشد)

11

(لازک برای اصلاح عیوب انکساری (دو چشم

770$

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران 10 روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و تا پنج روز پس از جراحی بصورت سرپایی پیگیری می گردد.

12

فمتولیزیک برای اصلاح عیوب انکساری (دو چشم)

1275$

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران 6 روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و یک روز پس از جراحی بصورت سرپایی پیگیری می گردد.

توجه

به تمامی هزینه های فوق مبلغ 50  تا 80  دلار بابت معاینه چشم پزشک، اپتومتری و اقدامات تشخیصی اضافه می گردد. (قیمت برابری ارز و ریال به مبلغ 47000 ریال محاسبه گردیده است)